Osa UEF-laadunhallintajärjestelmää

Kestävä kehitys on kiinteä osa yliopiston laadunhallintajärjestelmää. Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen sekä kestävän kehityksen toimintoja on kuvattu yliopiston päälaatukäsikirjassa sekä tiedekuntien ja yksikköiden  laatukäsikirjoissa. Päälaatukäsikirjassa vastuullisuuden ja kestävän kehityksen edistämisen prosessin tarkoitus on määritelty seuraavasti:

"Yliopiston toimintaa ohjaa vastuu ympäristöstä ja yliopisto kehittää systemaattisesti vastuullisuuttaan ja kestävän kehityksen periaatteiden toteuttamista ottaen huomioon ekologiset, sosiaaliset, taloudelliset ja eettiset ulottuvuudet."

Yliopiston kestävän kehityksen toiminnan tavoitteena on sisällyttää kestävän kehityksen periaatteet osaksi sen kaikkea toimintaa. Toiminnan tavoitteet ja päämäärät sekä niiden raportoitavat indikaattorit ja mittarit on kuvattu Itä-Suomen yliopiston Kestävän kehityksen toimenpideohjelmassa  ja sen liitteenä olevassa Ympäristöohjelmassa vuosille 2015 - 2020  sekä yliopiston Yhteiskuntasitoumuksessa. Reilun kaupan yliopiston sitoumukseemme on kuvattu siihen liittyvät tavoitteet, toimenpiteet sekä niiden mittarit.