Sähköinen työkalupakki liikunnan opetukseen

Sähköinen työkalupakki liikunnan opetukseen on osa OPS2016 mukaista liikunnanopetuksen kehitystä. Työkalupakki tarjoaa erilaisia välineitä opetussuunnitelman toteuttamiseen ja antaa ideoita teknologian hyödyntämiseen liikunnanopetuksessa.

Uuden opetussuunnitelman myötä liikunnan opetuksen tavoitteisiin, sisältöihin, työtavallisiin painotuksiin, opettajan rooliin ja arviointiin on tullut muutoksia. Sähköisen työkalun sivustolla esitellään opettajalle esitellään keinoja siirtyä enemmän ohjaajan rooliin oppimisympäristöä muokkaamalla ja tavoitteenasettelua kohdentamalla uuden opetussuunnitelman raameissa.

Työkalupakin kautta liikunnan opetuksesta saadaan yhä tavoitteellisempaa, innostavampaa sekä oppijan yksilöllisyyden huomioivaa.

Lue lisää työkalupakin sivuilta!