Orientoiva harjoittelu (H1)  16.9.2019-11.10.2019 2310213 (3op)

Aineenopettajat

Kaikille pakollinen aloitusseminaari to 12.9. kello 14.00-16.00 TK100

Orientoivassa harjoittelussa teemana on perehtyminen opettajuuteen. Harjoittelun aikana perehdytään kouluun opiskeluympäristönä, tutustutaan eri-ikäkauden oppilaiden kasvuun ja kehittymiseen,  jäsennetään opetus–opiskelu-oppimisprosessia ja analysoidaan sekä tutustutaan opettajan työtehtäviin.

Orientoiva harjoittelu suoritetaan yhtä aikaa Orientaatio kasvatus- ja koulutusalalle -opintojakson kanssa.

Harjoitteluun kuuluu oppituntien seurantaa, ryhmäohjauksia, opetustuokioita  ja erilaisia kirjallisia tehtäviä.

 

Kaikille pakolliset suurryhmäohjaukset  
Aloitusseminaari To 12.9. kello 14.00-16.00  TK100
Suurryhmäohjaus: Oppilaitosturvallisuus To 19.9. kello 8.00-9.30 TK100

Palauteseminaari

Pe 11.10.2019 klo 12.00-14.00 TK100

 

 

 

 

 

Orientoivan harjoittelun sisältö- ja aikataulutiedot läydät  Ohjatun harjoittelun opintoyhteisöstä.