Orientoiva harjoittelu (H1) 21.1.209-15.2.2019

Kotitalous ja käsityö

2310213 Orientoiva harjoittelu H1 (3 op)

Orientoivan harjoittelun sisältö ja toteutusohje

Orientoivassa harjoittelussa teemana on perehtyminen opettajuuteen. Harjoittelun aikana perehdytään kouluun opiskeluympäristönä, tutustutaan eri-ikäkauden oppilaiden kasvuun ja kehittymiseen,  jäsennetään opetus–opiskelu-oppimisprosessia ja analysoidaan sekä tutustutaan opettajan työtehtäviin.

Orientoiva harjoittelu suoritetaan yhtä aikaa Orientaatio kastvatus- ja koulutusalalle -opintojakson kanssa.

Harjoitteluun kuuluu oppituntien seurantaa, ryhmäohjauksia, opetustuokioita  ja erilaisia kirjallisia tehtäviä. Tarkemmat sisällöt löytyvät toteutusohjeesta (kts. alla oleva linkki)

 

Orientoivan harjoittelun toteutusohje

Orientoivan harjoittelun aikataulut

Kaikille pakolliset suurryhmäohjaukset  
Aloitusseminaari Ma 14.1.2019 kello 15.00-17.00
Suurryhmäohjaus: Oppilaitosturvallisuus Ma 28.1. klo 9.00-10.30

Palauteseminaari

Pe 15.2.2019 TK100

 

 

 

 

  • Ainekohtaiset infotapaamiset pidetään maanataina 14.1. nfotilaisuuden yhteydessä.
  • Huomaa, että tilaisuudet alkavat esim. tasan kello 8.00.

Nimikkoluokkaohjaus

Nimikkoluokkatoiminnan aikana tutustut sinulle nimettyyn peruskoululuokan työskentelyyn seuraamalla eri aineiden oppitunteja 4 kertaa, tekemällä oheiset tehtävät (kts. liite) sekä osallistumalla luokanohjaajan tunnin pituiseen ohjaustilanteeseen  (aikataulut alla olevassa taulukossa)

Nimikkoluokan seurantatunnit sisältyvät seurattujen tuntien kokonaismäärään.

Nimikkoluokkaohjaus luokanohjaajan pitämä ohjaus

  Aika, tila ja ohjaaja  
9A

Satu Räty

aikataulu ilmoitetaan myöhemmin

 

 

Opetukseen tai koulun toimintaan liittyvä muu työskentely

  • Valitse 3 tapahtumaa 
  • Kysy oman aineesi toimintoja omalta ryhmänohjaajaltasi ka kenttäkouluista
Työryhmätyöskentely Tiistai 15.1. kello 14.30-15.30 Tulliportin koulu
Kiky-iltapäivä Torstai 24.1. kello 15.00 , Paikka ilmoitetaan myöhemmin
Opekokous 29.1. kello 14.30-15.30
Työryhmätyöskentely Tiistai 12.2. kello 14.30-15.30

Poikkeavia aikatauluja

 

Liitteet

Löydät kaikki harjoittelun ja rinnakkaiskurssin tehtävien ohjeet kootusti  ensimmäisestä linkistä Ammatillisen kasvun portfolio -> kaikille yhteiset tehtävät -> Toimijana kasvatus- ja koulutusalalla 

Muita linkkejä voit hyödyntää harjoittelun aikana