FinUnin SAUDI-projekti

Saudiopettajien täydennyskoulutuksessa 15 opettajaa tutustui koulun toimintaan ja opetusmenetelmiin mentoreiden ohjauksessa. Mentoreina toimi kolme normaalikoulun opettajaa. Koulussa vietetyn ajan lisäksi saudiopettajat opiskelivat yliopistolla koulussa havainnoimiensa käytäntöjen teoreettista taustaa.

Jakso oli osa puolen vuoden täydennyskoulutusta, jonka Itä-Suomen, Tampereen ja Turun yliopistot toteuttivat yhteisen koulutusvientiyhtiönsä Finland Universityn kautta 59 saudiarabilaiselle opettajalle.

- Saudiopettajat tutustuivat koulussamme suomalaiseen yleissivistävään kouluun, sen pedagogisiin ratkaisuihin, innovaatioihin ja pedagogiseen kehittämiseen. Samalla he tutustuivat yliopiston koulun toimintamalleihin osana opettajankoulutusta. Heidän mentoreinaan toimivat kokeneet opettajat, joilla on myös tutkijan koulutus, toteaa johtava rehtori Heikki Happonen.

Koulutukseen osallistuneet saudiopettajat vievät Suomessa opitut hyvät käytännöt Saudi-Arabiaan ja osallistuvat näin kotimaansa koulutuksen kehittämiseen. Englanninopettaja Samirah Alrehaili nostaa esiin yhtenä monista hyvistä käytäntöistä Liikkuva koulu -toimintamallin. Hän kertoo saaneensa ideoita siihen, kuinka aktivoida oppilaita liikkumaan ja tauottaa oppitunteja toiminnallisilla menetelmillä. Opinto-ohjaaja Abdullah Alrowaished on kiinnostunut oppimaan, kuinka ohjausta toteutetaan kouluissa, ja miten opettajat osallistuvat ohjaustyöhön. Lisäksi hän hämmästelee oppilaiden motivaatiota ja on kiinnostunut, kuinka heitä ohjataan itsenäiseen toimintaan.

- Oppilaat toimivat koulussa vapaasti ja itsenäisesti. Tämä on hämmästyttävää, kun kyseessä on alakoulu. Koulussa on rauhallista ja oppilaat tietävät, mitä tehdä.

Saudiopettajien koulutus oli osa Itä-Suomen yliopiston Finland Universityn kautta toteuttamaa koulutusvientiä. Aikaisemmin kaupungissa on vieraillut opettajia mm. Kiinasta, Namibiasta ja eri puolelta Eurooppaa. Saudiopettajien kanssa tehty yhteistyö oli meille ensimmäinen kolmen yliopiston yhteisprojekti, jossa eri yliopistojen hyvät käytänteet ja osaaminen tulivat hienosti näkyviin, sanoo Mari Argillander. Hanke on osoitus koulutuksen tarjoamasta positiivisesta sysäyksestä Suomen talouskasvulle.

- Koulutus oli merkittävä jatko Finland Universityn toteuttamille täydennyskoulutuksille ja vahvisti asemaamme Persianlahden koulutusmarkkinoilla. Rakennamme Suomen seuraavaa merkittävää vientimenestystä, toteaa Finland Universityn toimitusjohtaja Pekka T. Saavalainen

Lisätietoja:

Heikki Happonen, johtava rehtori, Joensuun normaalikoulu, heikki.happonen@uef.fi

Pirkko Nissinen, koordinaattori, Saudi-projekti, Itä-Suomen yliopisto, pirkko.nissinen@uef.fi