Korkeakoulusta valmistuneiden työllistettävyys ja sosiaalinen positioituminen työmarkkinoille (HighEmploy)

Suomen Akatemian rahoittamassa HighEmploy -konsortiohankkeessa tarkastellaan yliopistosta ja ammattikorkeakoulusta alemmilla ja ylemmillä tutkinnoilla valmistuneiden työllistettävyyttä ja asemoitumista työmarkkinoilla. Tutkimuksessa seurataan ja analysoidaan yliopistosta ja ammattikorkeakoulusta kauppatieteistä valmistuneiden työelämäpolkuja sekä sosiaalista asemoitumista suhteessa työllistettävyyteen. Tutkimuksessa yhdistetään määrällisiä ja laadullisia aineistoja (rekisteriaineisto, kysely, seurantahaastattelut) ja menetelmiä. Tutkimus tuottaa tietoa erilaisten korkeakoulututkintojen suhteellisesta arvosta ja korkeakoulusta eri aloilta valmistuneiden sosiaalisesta valikoitumisesta työmarkkinoilla.