Proof of Concept (PoC) –hankkeet

 
Rahoitamme sisäisesti PoC-hankkeita tutkimuspohjaisten ideoiden kaupallistamisen kiihdyttämiseen. Rahoituksilla kannustamme tunnistamaan ja luomaan selkeästi määriteltyjä liiketoimintamahdollisuuksia, joita voidaan myöhemmin hyödyntää ulkopuolisen rahoituksen hakemiseen esimerkiksi Business Finland / EU-rahoitukseen, start-up yrityksen perustamiseen tai lisensiointiin olemassa olevaan yritykseen. 
 

Hankelista

Annakaisa Haapasalo: Prekliinisistä hermosoluvaurion markkereista aivosairauksien biomarkkereiksi, A.I.Virtanen Instituutti


Rappeuttaville aivosairauksille ei ole tällä hetkellä olemassa sopivia biomarkkereita varhaiseen diagnostiikkaan tai hoitovasteen ennustamiseksi. Hankkeessa luodaan uusille UEF:ssa tunnistetuille hermosoluvaurioita kuvastaville kandidaattimolekyyleille useiden molekyylien yhtäaikainen ultrasensitiivinen määritysmenetelmä hyödyntäen single molecule array (Simoa)-teknologiaa. Määrityksiä on tarkoitus tarjota palvelutoimintana tutkijoille, tutkimuslaitoksille ja lääke- tai bioalan yrityksille hyödynnettäviksi aivosairauksien solu- ja eläinmallien karakterisaatiossa, prekliinisissä koe-eläintutkimuksissa ja biomarkkeri- ja lääkeainetutkimuksissa potilailla. 

Harri Kokko: Arctic light, Ympäristö- ja biotietieteiden laitos

Hankkeen tavoite on mesimarja tuotannon jatkokehittämien ja uuden tuotantomenetelmän testaaminen suljetussa LED-ympäristössä, mikä mahdollistaa mesimarjan tuotannon pinta-alan energiatehokkaan hyödyntämisen. Tämä mahdollistaa mesimarja ympärivuotisen kasvatuksen räätälöidyissä LED-kasvitehtaissa. Tuotanto-olosuhteita voidaan optimoida käyttämällä säädeltäviä valaistusaikoja, valonspektrejä, sopivaa lämpötilan ja ilmankosteuuden rytmitys sekä hyrdoponiseen liuoskasvatukseen optimoituja kasviravinteita. Näin päästään eroon tuotantoa vaivaavista tauti- ja tuholaisongelmista. PoC –rahoitus vahvistaa merkittävästi menestysmahdollisuuksia tulevassa Tekes TUTL –rahoitushaussa.
Jussi Paananen: PharmAI – tekoälyä lääkekehitykseen, Lääketieteen laitos

Lääkekehitysalan toimijat ovat pulassa. Uusia innovatiivisia lääkkeitä ei juurikaan keksitä, ja uuden lääkkeen tuominen markkinoille maksaa keskimäärin $2.6 miljardia. Yritykset kaipaavat kipeästi uusia tapoja tehostaa lääkekehitysprosessia. Samalla uusia biomarkkereita tarvitaan yksilöllisen hoidon suunnitteluun ja seurantaan. Ratkaisumme on verkkokäyttöinen tekoälypohjainen järjestelmä, joka yhdistää avointa ja suljettua dataa, ja tarjoaa yksinkertaisen tutkijaystävällisen käyttöliittymän jolla voidaan löytää ja arvioida uusia lääkeainekohteita sekä biomarkkereita. Ratkaisumme perustuu pitkään tutkimus- ja ohjelmistotuotantotaustaamme, sekä lääkeyritysten ilmaisemaan todelliseen markkinatarpeeseen. Ratkaisumme on skaalautuva tuomaan tuote kaikkien maailman lääketeollisuuden toimijoiden saataville. 
Matthieu Roussey: SoILeaf: Aurinkokennojen hyötysuhteen parantaminen lisäkerroksen avulla, Fysiikan ja matematiikan laitos

Aurinkoenergia on saatavilla rajattomasti, mutta sen hyödyntämistehokkuuteen vaikuttaa mm. aurinkopaneelien tehokkuus ja leveysaste.  Lisäksi aurinkopaneelien tulisi sulautua kaupunkimaisemaan nykyistä paremmin. Aurinkokennojen tehokkuuden kasvattaminen vähentäisi tarvittavien kennojen määrää säästäen täten materiaaleja. Ehdotamme ratkaisuksi kennojen pintaan kiinnitettävää kalvoa, jossa yhdistyy kennojen energiatehokkuuden lisääminen, leveysasteen huomiointi ja sulauttaminen kaupunkiympäristöön.
Pasi Tavi: Solu- ja kudosfysiologian matemaattinen mallinnus-platform, A.I.Virtanen Instituutti

Projektin tavoitteena selvittää liiketoimintamahdollisuuksia palvelutarjoamiseen matemaattisen mallinnus-platformin pohjalta, laatia liiketoimintasuunnitelma sekä kartoittaa sopivia kandidaatteja idean kaupallistamiseen tarvittavaksi henkilöksi (champion) Tekesin TUTL-hakua varten.