Toimintatavat

Noudatamme toiminnassamme Matkailualan verkostoyliopistossa monitieteisyyttä, opetuksen monimuotoisuutta, kansainvälisyyttä ja opetuksen vuorovaikutusta elinkeinon ja sidosryhmien kanssa.

Monitieteisyys perustuu verkostotoimintaan, jossa opiskelijat ja opettajat edustavat laajasti eri oppiaineita. Matkailuilmiötä tarkastellaan eri tieteenalojen kuten historian- ja kulttuuritutkimuksen, kielitieteiden, maantietieteen ja talous- sekä yhteiskuntatieteiden näkökulmasta.

Opetuksen monimuotoisuus merkitsee erilaisten opetus- ja työmuotojen soveltamista opetuksessamme. Perusopetuksemme järjestetään verkko-opintoina. Aineopinnoissamme verkko-opetusta tukee intensiivijaksoina toteuttamamme kontaktiopetus. Intensiivijaksot mahdollistavat opettajien ja opiskelijoiden vuorovaikutuksen, vahvistavat opetuksemme monitieteisyyttä ja rakentavat yhteyksiä elinkeinoelämään.

Kansainvälisyys toteutuu oppilasvaihdon kautta ja siten, että käytämme opettajina matkailualan ulkomaisia tutkijoita ja opettajia. Osa opetuksestamme annetaan englanniksi, jotta voimme tarjota jäsenyliopistojemme kansainvälisille vaihto-opiskelijoille matkailualan opintojaksoja.

Matkailualan verkostoyliopisto toimii aktiivisesti The Association for Tourism and Leisure Education (ATLAS) -järjestössä: MAVY on Itä-Suomen yliopiston kautta järjestön Patron Member. MAVY:n jäsenyliopistojen tutkijat ja opettajat voivat osallistua ATLAS -konferensseihin jäseneduilla (yhteydenotot  asiassa suunnittelupäällikkö Ulla Ritola-Pesonen).

Matkailualan verkostoyliopiston opintojaksoja on mahdollisuus korvata kansainvälisen vaihdon aikana ulkomaisessa yliopistossa suorittamillasi vastaavilla matkailualan opinnoilla. Korvaavuusmerkinnän antaa Matkailualan verkostoyliopiston johtaja kuultuaan tarvittaessa vastuuopettajaa. Amanuenssi valmistelee päätöksen lähettämäsi korvaavuushakemuksen ja sen liitteiden pohjalta.

ATLAS-järjestön kotisivulla --> Members -sivuilla on listattuna maittain järjestön jäsenet, joissa on mahdollista suorittaa matkailualan opintoja.  Matkailualan opintoja voi olla tarjolla myös muissa yliopistoissa, joten tarkista vaihtoa suunnitellessasi myös matkailualan opinnot.

Toteutamme vuorovaikutusta matkailuelinkeinon ja sidosryhmien kanssa harjoitustöiden, tapaustutkimusten ja projektien kautta sekä järjestämällä osia opetuksesta kiinteässä yhteistyössä matkailualan yritysten kanssa tavalla, joka tuottaa hyötyä sekä opiskelijalle että elinkeinolle. Vuorovaikutuksen tavoitteena on antaa näkökulmia, valmiuksia ja kokemuksia, joiden avulla syvennät osaamistasi ja näkemystäsi matkailun yhteiskunnallisista vaikutuksista, kehittämismahdollisuuksista sekä matkailuun liittyvästä yrittäjyydestä verkosto- ja tiimityöskentelynä. Opetukseemme sisältyy elinkeinoelämän puheenvuoroja, tutustumiskäyntejä, ohjelmapalvelujen testausta, harjoitustehtäviä ja tapaustutkimuksia.