Opintojen liittäminen tutkintoon, elokuu 2017

Ole hyvä ja lähetä selvityspyyntölomake perusopintojen suorituksesta  tutkintoon liittämistä varten mielellään jo samalla, kun tallennat viimeiset tehtäväpalautukset UEF Moodleen. MAVY:n opinto-oikeus päättyy 31.7.2017, mutta saat elokuussa sähköpostilla opettajien mahdollisesti antaman  palautteen suorituksiin liittyen.

Matkailualan opintojen liittäminen tutkintoon

Kun olet suorittanut perus -ja/tai aineopinnot lähetä alla oleva selvityspyyntölomake MAVY:n opintotoimistoon sähköpostitse: Mavytoimisto@uef.fi. Täytä myös palautelomake tai -lomakkeet, mikäli liität tutkintoon sekä perus- että aineopinnot. 

Lomakkeen avulla tarkistamme opinto- ja yhteystiedot.  MAVY:n opintotoimisto lähettää Sinulle  viralliset opintosuoritusotteet (suomen- ja englanninkielisinä) selvityspyyntölomakkeella mainittuun osoitteeseen.
Lisäksi saat erikseen postissa  UEF yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan dekaanin allekirjoittaman selvityksen matkailualan opintokokonaisuuksien suorituksesta. Selvityksen ja otteiden avulla liität opinnot omaan tutkintoosi. Yleensä opintojen suoritusmerkinnät oman yliopiston opintorekisteriin tehdään pääsääntöisesti siinä tiedekunnassa, jossa olet pääaineopiskelijana.

Mikäli olet valmistumassa, varmista omasta yliopistostasi tutkintoon liittämisen päivämäärät ja lähetä selvityspyyntö opintotoimistoomme hyvissä ajoin, mielellään pari viikkoa ennen määräaikaa. MAVY:n opintotoimisto palvelee kesällä, katso www.funts.fi > Ajankohtaista.

Käsittelemme opiskelijapalautteet opettajien ja johtoryhmän yhteisessä SUVI-seminaarissa ja hyödynnämme sitä opetuksen kehittämisessä ja opintojen toteuksen suunnittelussa. Palautetta kokoamme myös

Oodin kautta ja opintojaksojemme verkkokursseilla.

 

8.6.2017