PIENPOLTTOSIMULAATTORI -hanke

Vauhtia puun pienpolttolaitteiden kehitykseen

Pohjois-Savon Liiton, Itä-Suomen yliopiston, Savonia-ammattikorkeakoulun sekä yritysten toteuttama kehityshanke (A72189 ja A72192)1.10.2016-31.12.2018.

Hankkeessa luodaan uudenlainen toimintamalli tutkimuslaitosten ja yritysten väliseen tulisijoihin liittyvään TKI-toimintaan. Toiminta keskittyy mobiilin testauslaboratorion kehittämiseen, jossa yritysideoita, pilotointeja, päästötestauksia ja koulutusta on helppo, nopea ja yksinkertainen toteuttaa kustannustehokkaasti. Hankkeessa parannetaan tulisijojen polttotekniikkaa, testataan tulisijojen automatisointia ja älykästä teknologiaa sekä vähennetään nokipäästöjä. Hanke tuottaa uusia ideoita uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi yrityksissä.

Lisätietoja:

Yliopistotutkija Jarkko Tissari, Itä-Suomen yliopisto, pienhiukkas- ja aerosoliteknologian laboratorio, p. 040 355 3237, jarkko.tissari@uef.fi

TKI-suunnittelija Osmo Miinalainen, Teknologia- ja ympäristöala, Savonia-ammattikorkeakoulu, p. 044 785 6227, osmo.miinalainen@savonia.fi

Esittelyposteri