AVOIMET TYÖPAIKAT

Meillä ei ole tällä hetkellä avoimia työpaikkoja tarjolla.

 

 

 

HARJOITTELUPAIKAT

Otamme vastaan 1-3 farmasian opiskelijaa sekä ensimmäiselle että toiselle opetusapteekkiharjoittelujaksolle.

Jos olet kiinnostunut opetusapteekkiharjoittelusta apteekissamme, lähetä vapaamuotoinen kirjallinen hakemus hakupäivään mennessä. Liitä hakemuksiin kopiot työ- ja muista todistuksista, jotka haluat otettavan huomioon. Valitsemme hakemusten perusteella osan hakijoista haastatteluun.

  • I harjoittelu: Haku 1.5.2020 mennessä. Harjoittelujakso sijoittuu touko-heinäkuulle 2021.
  • II harjoittelu: Haku 1.5.2020 mennessä. Harjoittelu sijoittuu helmi-huhtikuulle 2021.

 

Valintakriteerit: Arvostamme kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Valitessamme harjoittelijoita apteekkiimme erityisesti asiakaspalvelukokemus luetaan ansioksi. Lisäksi otamme huomioon työkokemuksen apteekkialalta ja muualta terveydenhuollosta. Hakemuksessa kannattaa mainita aikaisempi työkokemus sekä sellaiset luottamustoimet, jotka voidaan katsoa eduksi. Aikaisemmilla tutkinnoilla on myös merkitystä. Opiskelumenestys kertoo osaltaan kiinnostuksesta alaa kohtaan sekä motivaatiosta kehittyä. Hakemukseen kannattaa liittää myös omia perusteluja siitä, miksi juuri sinut tulisi valita. Asenteesi ja tavoitteesi omalle kehittymiselle on myös hyvä tuoda esille.

Valitessamme opiskelijoita II:lle harjoittelujaksolle otamme lisäksi huomioon aiemman harjoitteluympäristön. Kerro myös mitä tavoitteita asetat II:lle harjoittelujaksolle. Valintaan II:lle harjoittelujaksolle vaikuttavat edellä mainittujen asioiden lisäksi menestyminen I:llä harjoittelujaksolla sekä erityiseksi ansioksi katsomme myönteisen palautteen asiakkailta ja työyhteisöltä. Opiskelija, joka on ollut I harjoittelujaksolla apteekissamme, voi hakea myös II:lle harjoittelujaksolle meille.

 

Lähetä hakemukset osoitteeseen:

Itä-Suomen yliopiston apteekki
Harjoitteluvastuuproviisori
Puijonkatu 23
70100 KUOPIO

tai sähköpostiin susanna.ketonen@uef.fi otsikolla "hakemus harjoitteluvastuuproviisorille".

Hakemuksia ei palauteta.