Avointa yliopisto-opetusta yhteistyössä

Itä-Suomen yliopisto (UEF, University of Eastern Finland)  on monialainen yliopisto ja opetusta on 80 oppiaineessa. Opetus vastaa yliopiston perusopetusta, sillä opinnot ovat yliopistotutkinnon osia.

Näillä sivuilla esitellään oppilaitoksille suunnattu Avoimen yliopiston opintotarjonta. Oppilaitosten oman alueen tuntemus, osaaminen ja alueelliset verkostot ovat erityisen tärkeitä, kun toteutetaan opintoja yhteistyössä. Autamme yhteistyökumppaneitamme omalta osaltamme opintotarjonnan suunnittelussa, opintojen markkinoinnissa ja opintojen toteutuksessa.

Näiltä sivuilta löydät tietoa:

  • Avoimen yliopiston perimästä maksusta ja opetuksen järjestämiseen liittyvistä kustannuksista
  • rekisteröitymiseen liittyvistä käytännöistä
  • opetuksen käytännön järjestämisestä yhteistyöoppilaitoksessa.

Avoin yliopisto toimii kahdella kampuksella, Joensuussa ja Kuopiossa. Avoimella yliopistolla on eri puolella Suomea noin 50 yhteistyökumppania, jotka järjestävät Itä-Suomen yliopiston opetussuunnitelmien mukaista opetusta. Yhteistyökumppaneina toimivat kesäyliopistot, kansalais-, kansan- ja työväenopistot, lukiot, urheiluopistot ja muut aikuisoppilaitokset.

Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston laaja oppiainetarjonta koostuu neljän tiedekunnan opinnoista:

  • Filosofinen tiedekunta
  • Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta
  • Terveystieteiden tiedekunta
  • Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Lisäksi on tarjolla yliopistollisia menetelmä- ja kieli- ja viestintäopintoja.

Toteutamme yhteistyöoppilaitosten kanssa opetusta lähi-, monimuoto- ja verkko-opetuksena. Lähiopetuksessa oppilaitokset järjestävät luentoja ja muuta opetusta Itä-Suomen yliopiston opetussuunnitelmien mukaisesti. Monimuoto-opinnoissa lähi-, etä- ja itsenäinen opiskelu vuorottelevat ja siihen voi liittyä myös tietokonevälitteistä opetusta. Monimuoto-ja verkko-opinnoissa käytämme Moodle -oppimisympäristöä. Monimuoto- ja verkko- opinnoissa on erityisesti kiinnitetty huomiota opiskelijan ohjaukseen, oppimateriaaliin ja palautteen antoon, jotka ohjaavat opiskelijaa opiskelussa.

Lisäksi opintoihin voi kuulua tuutorointia eli pienryhmäohjausta.

Tervetuloa järjestämään kanssamme avointa yliopisto-opetusta!

Timo Kemppainen
No image.
Nimike
suunnittelija, opinto-ohjaaja
Nimikkeen lisätietoja
- yhteistyöoppilaitostoiminta, opinto-ohjaus, kansanterveystiede, terveyden edistäminen ja terveystieto
Sähköposti
timo.kemppainen@uef.fi
GSM-numero
0504317430
Suora numero
0294457012
Huoneen tiedot
Kuopio Bioteknia 2 krs

Eeva Kykkänen
No image.
Nimike
Markkinointisihteeri
Sähköposti
eeva.kykkanen@uef.fi
GSM-numero
0504342921
Suora numero
0294457117
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 2 krs

Pia Koponen
No image.
Nimike
Koulutussihteeri
Nimikkeen lisätietoja
- gerontologia, ihmisen biologia, innostu ikääntymisestä, lääketieteen perusteita, sosiaali- ja terveyshallintotiede, sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto, terveystaloustiede
Sähköposti
pia.koponen@uef.fi
GSM-numero
0403552116
Suora numero
0294457040
Huoneen tiedot
Kuopio Bioteknia 2 krs

Terhi Keltanen
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikkeen lisätietoja
- toimivapaalla 22.8.2019 alkaen
Sähköposti
terhi.keltanen@uef.fi
GSM-numero
0503291684
Suora numero
0294457116
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 2 krs

Oppiaineiden suunnittelijoiden ja koulutussihteereiden yhteystiedot, katso yhteystiedot