Tutkintoihin kuuluvat kieli- ja viestintäopinnot

Yliopistotutkintoihin sisältyy kieli- ja viestintäopintoja äidinkielessä, toisessa kotimaisessa kielessä ja yhdessä vieraassa kielessä. Opintoja suositellaan erityisesti tutkintoon tähtääville Avoimen yliopiston opiskelijoille. Kieli- ja viestintäopintojen tavoitteena on opiskelun ja tulevan työn kannalta tarpeellinen taito.

Kieli- ja viestintäopinnot tukevat opiskelua, joten ota ne ohjelmaasi jo opintojesi alkuvaiheessa. Useimmissa oppiaineissa aineopintojen kirjallisuus on englanninkielistä. Kielitaitoa ei voi saavuttaa hetkessä, vaan sen hankkimiseen voi kulua vuosiakin. Kieli- ja viestintäopinnot kannattaa ajoittaa harkiten. Varminta on ehkä ottaa ohjelmaansa eri kielet eri lukukausina, jotta illat ja voimat riittävät.

Opetuksen yhteistyökumppanit

Helsingin seudun kesäyliopisto

Hämeen kesäyliopisto

Mikkelin kesäyliopisto

Riveria kesäyliopisto

Snellman-kesäyliopisto

Millaista lähtötaitoa edellytetään?

Englannin ja ruotsin kurssit on suunniteltu opiskelijoille, joilla on ennestään lukiokursseja vastaavat taidot, ja suullisen taidon kurssille tulevilta edellytetään kykyä keskustella yleisistä aiheista englanniksi/ruotsiksi. Jos taidot näissä kielissä ovat olennaisesti heikompia (kouluopinnot jäivät puutteellisiksi, opinnoista on kulunut runsaasti aikaa tms.), on niitä täydennettävä ennen kielikursseja.

Miten voi täydentää taitojaan?

Jos ruotsin ja/tai englannin taidot ovat hyvin puutteelliset, paras vaihtoehto on hakeutua aikuislukioon suorittamaan kielten oppimäärä tai täydentäviä kursseja. Jos kertaus ja aktivointi riittävät, hakeudu Avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitosten järjestämille englannin ja ruotsin kertauskursseille tai kertaa muutoin tietoja esim. kansalaisopistossa tai kesäyliopistossa.

Opiskelijaksi yliopistoon?

Jos mietit yliopiston tutkinto-opiskelijaksi hakemista, sinun kannattaa suorittaa kieli- ja viestintä-opintoja jo etukäteen Avoimessa yliopistossa.  Jos suunnittelet yliopistoon hakemista Avoimen yliopiston väylän kautta Avoimen yliopiston tarjonnassa olevien kieli- ja viestintäopintojen suorittamista etukäteen suositellaan.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Itä-Suomen yliopiston tutkinto-opiskelija voi saada korvaavuuden pakollisena tutkintoon kuuluvista kieli- ja viestintäopinnoista Kielikeskuksen linjaamien AHOT-periaatteiden mukaan. HUOM! Korvaavuutta voi siis hakea vasta siinä vaiheessa, kun on päässyt yliopistoon tutkinto-opiskelijaksi.

Tutustu Kielikeskuksen korvaavuuksien myöntämisperiaatteisiin.

Eurooppalainen viitekehyksen taitotasoasteikko

Opintojaksokuvausten yhteydessä on viittauksia eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikkoon. Tarkoituksena on auttaa hahmottamaan millaista kielitaitoa kursseille osallistuminen edellyttää. Viittaukset ovat suuntaa-antavia.

Taitotasokuvaukset löytyvät Kielikeskuksen verkkosivuilta.

Lisätietoja

Päivi Puustjärvi-Soininen
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- filosofia, kieli- ja viestintäopinnot, sosiaalipedagogiikka, sosiaalipsykologia, sosiaalitieteet, sosiologia, yhteiskuntaoppi opetettavana aineena, yhteiskuntapolitiikka
Sähköposti
paivi.puustjarvisoininen@uef.fi
GSM-numero
0403553904
Suora numero
0294457035
Huoneen tiedot
Kuopio Bioteknia 2 krs

Helka Pukarinen
No image.
Nimike
Koulutussihteeri
Nimikeen lisätietoja
- farmasia, fysiikka, kemia, kieli- ja viestintäopinnot, matematiikka, tietojenkäsittelytiede, tilastotiede, ympäristötiede ja biologia
Sähköposti
helka.pukarinen@uef.fi
GSM-numero
0403553934
Suora numero
0294457042
Huoneen tiedot
Kuopio Bioteknia 2 krs