Ravitsemustiede

Kohderyhmä

Ravitsemustieteen opiskelu tarjoaa hyvän mahdollisuuden täydentää ammatillista osaamista ja asiantuntijuutta työelämässä ja sopii esim. opettajille, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle, liikunnan ja urheilun parissa toimiville, ruokapalvelualalla ja elintarviketeollisuudessa toimiville sekä kaikille ravitsemuksesta, terveydestä ja omasta hyvinvoinnista kiinnostuneille. Opinnot soveltuvat hyvin myös sivuaineeksi/osaksi tutkintoa esim. sosiaali-, terveys- ja liikuntatieteiden opiskelijoille.

Yhteyshenkilö Suunnittelija Marja-Liisa Niemi, marja-liisa.niemi@uef.fi, 029 445 7045

Ravitsemustieteen perusopinnot verkko-/monimuoto-opintoina

Sisältö Ravitsemustieteessä ollaan aivan terveyskysymysten sydämessä. Ravitsemustiede selvittää ravitsemuksen merkitystä terveyden edistämisessä ja sairauksien hoidossa sekä tutkii syömisen merkitystä hyvinvoinnin osatekijänä. Perusopinnoissa perehdytään mm. ravitsemuksen perusteisiin, elintarvikkeisiin, ravitsemukseen ja liikuntaan sekä ravintofysiologiaan. Opinnot antavat valmiuksia ymmärtää ravitsemuksen merkitystä terveyden ylläpitäjänä sekä yksilö- että väestötasolla.

Opintojaksot

Ravitsemustieteen perusteet 4 op
Elintarvikkeet ruokavaliossa 5 op
Ravitsemus ja ruokavaliot 5 op
Ravitsemus ja liikunta 4 op
Ravintofysiologia 4 op
Ravitsemus- ja terveystietoa sosiaalisessa mediassa 3 op

Yksittäisinä opintojaksoina esimerkiksi. lisäämään/täydentämään ammatillista osaamista:

Ravitsemustieteen perusteet 4 op - Mihin energiaa tarvitaan? Kuinka energiaravintoaineista saadaan energiaa? Mitkä ovat ihmiselle välttämättömiä ravintoaineita? Miten suomalaiset syövät? Mitä suomalaisille suositellaan ravitsemussuosituksissa? Entä sinä – kuinka ravitsemus määrittää sinua?

Elintarvikkeet ruokavaliossa 5 op - Elintarviketalous ja elintarvikkeiden kulutus Suomessa, elintarvikeryhmät ja kauppojen valikoimat, terveysvaikutteiset ja erityiselintarvikkeet, tutustutaan ajankohtaisiin asioihin ja tapahtumiin elintarvikkeiden ja niiden tuotannon ympärillä, tehdään käytännönläheisiä harjoitustehtäviä

Ravitsemus ja ruokavaliot 5 op - Ravitsemuksen ja ruokavalioiden merkitys sairauksissa ja hyvinvoinnissa. Perehdytään erilaisiin ruokavalioihin kuten kasvisruokavalioihin, keliakiaan ja gluteenittomiin tuotteisiin, kohonneen verenpaineen ehkäisyyn ja ravitsemushoitoon (elintarvikkeiden rooli suomalaisten suolan saannissa ja sen merkitys kansanterveydelle), tyypin 2 diabetekseen ja sydänsairauksiin suomalaisten kansansairauksina (ruokavalion merkitys näiden sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa), yhteen erityisruokavalioon (lasten ruoka-aineallergiat, raskausdiabetes, ärtyvän suolen oireyhtymän ravitsemushoito, kihtipotilaan ruokavalio, ruokavalio munuaisten  vajaatoiminnassa, maitoallergia) sekä tehdään käytännönläheisiä harjoituksia.

Ravitsemus ja liikunta 4 op - Liikunnan aiheuttamat yleiset ravitsemusfysiologiset tarpeet, eri liikuntamuotojen, liikunnan määrän ja tehon, iän ja erityistilanteiden asettamat ravitsemusfysiologiset vaatimukset, erilaisten ravintoon liittyvien tekijöiden keskeisimmät vaikutukset terveyteen ja yleiseen hyvinvointiin, keskeiset asiat laihdutuksessa ja painonhallinnassa sekä niihin käytettyjen keinojen kriittinen arviointi. Urheilijoiden ohjaus.

Ravintofysiologia 4 op - Ruoansulatus, energiaravintoaineet ja energia-aineenvaihdunta, niiden tehtävät ja merkitys ihmiselle mm. terveyden, liikunnan näkökulmasta, suojaravintoaineiden imeytyminen ja aineenvaihdunta, tehtävät elimistössä, niiden saanti, tärkeimmät lähteet.

Ravitsemus- ja terveystietoa sosiaalisessa mediassa 3 op - Kuinka suhtautua ja arvioida kriittisesti ravitsemus- ja terveystietoa Internetissä ja sosiaalisessa mediassa? Ravitsemus- ja terveystietoa jakaviin blogeihin, sivustoihin ja sovelluksiin sekä tiedon tuottajiin tutustuminen ja tiedon arviointi. Miten tutkimuksista uutisoidaan?

Yksittäisinä opintojaksoina esimerkiksi valmistautumaan valintakokeisiin:

  • Ravitsemustieteen perusteet 4 op
  • Ravintofysiologia 4 op

Toteutus oppilaitoksessa monimuoto-opintoina

Ensimmäinen opintojakso Ravitsemustieteen perusteet 4 op opiston järjestämää lähiopetusta (paikallinen/oma opettaja, omat aikataulut, luennot ja harjoitukset lähiopetuksena ja tentti). Opiskelijat aloittavat opinnot omalla paikkakunnalla lähiopetuksena (ryhmäytyminen, sitoutuminen, mahdollisuus osallistua opetukseen livenä). Avoimesta yliopistosta toimitetaan ohjeet, luentorunko, harjoitusten ohjeistukset yms. opistolle/opettajalle. Opiston opettaja voi aina olla yhteydessä avoimeen yliopistoon opintojakson toteutuksen tiimoilta.

Myös Ravitsemus ja ruokavaliot 5 op on mahdollista järjestää lähiopetuksena. Avoimesta yliopistosta toimitetaan ohjeet, luentorunko, tehtävien ohjeistukset yms. opistolle/opettajalle. Opiston opettaja voi aina olla yhteydessä avoimeen yliopistoon opintojakson toteutuksen tiimoilta. Ravitsemus ruokavaliot 5 op voi olla myös verkko-opetusta.

Loput opintojaksot verkko-opintoina avoimen yliopiston toteutuksessa ja aikataulussa. Johdantoluento n. 1,5 tuntia (asiantuntijaluento Mitä ravitsemustiede on?, ravitsemustieteen opiskelu ja käytänteet avoimessa yliopistossa, opintojen sisältöihin, suorittamiseen, toteuttamiseen, aikataulutukseen, suunnitteluun ja ohjaukseen liittyvät asiat, järjestelmien mm. Moodle ja Weboodi ohjeistus ja esittely, tutkintotavoitteinen opiskelu jne.) ja hakuinfo n. 1,5 tuntia (tutkintotavoitteinen opiskelu, hakeutuminen tutkinto-opiskelijaksi Itä-Suomen yliopistoon ravitsemustieteisiin, hakuun liittyvä info jne.) ac:n/verkon välityksellä opistoon (molemmat tallennetaan ja löytyvät Moodlesta koko opintojen ajan).

Ravitsemustieteen Moodle-ympäristö käytössä koko opintojen ajan. Opiskelijat kirjautuvat Moodleen oppilaitoskohtaisilla kurssiavaimilla, joka mahdollistaa keskustelut ja tiedotuksen/ohjauksen myös pelkästään oman ryhmän kesken. Myös paikallinen opettaja/opisto voi tiedottaa (tai jakaa materiaalia) opiskelijoitaan Moodlen kautta ryhmäkohtaisella keskustelualueella

Yhteistyöoppilaitos huolehtii Ravitsemustieteen perusteet 4 op (ja Ravitsemus ja ruokavaliot 5 op) opintojakson kustannuksista, avoin yliopisto verkko-opintojaksoista. Avoimen yliopiston perimä maksu 220 e/perusopinnot/opiskelija.

Toteutus oppilaitoksessa verkko-opintoina

Opetus kokonaan Avoimen yliopiston järjestämää verkko-opetusta.  Yhteistyöoppilaitos järjestää paikallista tuutorointia (lisäarvo opiskelijalle opistoon ilmoittautuessa). Avoin yliopisto vastaa kaikista verkko-opintojaksojen kustannuksista. Avoimen yliopiston perimä maksu 220 e/aineopinnot/opiskelija.

Opettaja/tuutori

Ravitsemustieteen perusteet 4 op opintojaksolla luentoja 18 t, harjoitukset 12 t ja tentti. Opettajan oltava TtM tai ETM, pääaineena ravitsemustiede. Opisto voi pyytää apua opettajan etsimiseen avoimesta yliopistosta. Paikallisia opettajia on suhteellisen hyvin tarjolla. Avoimen yliopiston opettaja on myös käynyt omien resurssien mukaan opettamassa opintojaksoa lähipaikkakunnilla.

Ravitsemus ruokavaliot 5 op opintojakson opettaja voi/kannattaa olla sama kuin Ravitsemustieteen perusteissa (samat vaatimukset). Opintojaksolla on luento 4 t, pienryhmätyöskentelyä 8 t ja oppimistehtäviä.

Opisto voi halutessaan järjestää opinnoissa tuutorointia, esim. Ravitsemustieteen perusteet 4 op opintojakson opettaja voi toimia tuutorina (mm. vertaistuki, opiskelutaidot, ryhmäytyminen, tsemppaus) koko opintojen ajan. Tuutorointi ei voi olla opetuksen sisältöihin liittyvää. Verkkototeutuksessa edellytetään tuutorointia (lisäarvo).

Ravitsemustieteen aineopinnot 36 op verkko-opintoina

Sisältö Ravitsemustiede selvittää ravitsemuksen merkitystä terveyden edistämisessä ja sairauksien hoidossa sekä tutkii syömisen merkitystä hyvinvoinnin osatekijänä. Opinnoissa perehdytään mm elintarvikehygieniaan ja -lainsäädäntöön, ravitsemustieteen tutkimusmenetelmiin, ravitsemuspolitiikkaan, ravitsemus- ja terveyspsykologiaan, sekä syömiskäyttäytymiseen. Opintojen tavoitteena on antaa valmiuksia ymmärtää ravitsemuksen merkitystä terveyden ylläpitäjänä sekä yksilö- että väestötasolla.

Opintojaksot

Orientoituminen ravitsemustieteen aineopintoihin 2 op
Elintarviketurvallisuus 5 op
Ravitsemustieteen tutkimusmenetelmät 4 op
Syömiskäyttäytyminen 3 op
Ravitsemuspsykologia 5 op
Ravitsemuspolitiikka terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä 5 op
Terveyspsykologian perusteet 5 op
Ravitsemustieteen aineopintojen kirjallisuus 4 op
Ruokakulttuuri 2 op

Toteutus oppilaitoksessa

Opinnot toteutetaan verkko-opintona Avoimen yliopiston toteutuksen ja aikataulun mukaan.

Johdantoluento ja hakuinfo ac:n tai skypen verkon välityksellä opistoon, molemmat tallennetaan ja löytyvät Moodlesta koko opintojen ajan.

Ravitsemustieteen Moodle-ympäristö käytössä koko opintojen ajan. Opiskelijat kirjautuvat Moodleen oppilaitoskohtaisilla kurssiavaimilla, joka mahdollistaa keskustelut ja tiedotuksen/ohjauksen myös pelkästään oman ryhmän kesken.

Avoin yliopisto vastaa kaikista verkko-opintojaksojen kustannuksista. Avoimen yliopiston perimä maksu 320 e/aineopinnot/opiskelija.

Opettaja/tuutori

Yhteistyöoppilaitos järjestää opinnoissa tuutorointia, esim. Ravitsemustieteen perusteet 4 op opintojakson opettaja voi toimia tuutorina (mm. vertaistuki, opiskelutaidot, ryhmäytyminen, tsemppaus) koko opintojen ajan. Tuutorointi ei voi olla opetuksen sisältöihin liittyvää.

Edeltävät opinnot Aineopintojen suorittamisen edellytyksenä on ravitsemustieteen perusopinnot. Perus- ja aineopintoja voi kuitenkin tehdä yhtäaikaisesti, esimerkiksi aikuiskoulutustuella opiskelevat. Aineopintojen yksittäisille opintojaksoille voi osallistua myös ilman perusopintoja, esimerkiksi ammatillisen osaamisen täydentämisen näkökulma.