Oikeustieteet - erikoistu juridiikan osaajaksi

Itä-Suomen yliopiston avoin yliopisto tarjoaa laajasti oikeustieteiden opintoja aikuisopiskelijoille. Opintoja voi suorittaa niin lähellä kuin kauempanakin laajan yhteistyöoppilaitosverkoston ja etäopiskeluun soveltuvien opintojen avulla. Oikeustieteiden opetusta on kehitetty työelämän tarpeista lähtien. Opinnot suuntautuvat oppiaineittain osaamisalueille, erityisesti julkishallintoon, joilla erikoistuneista juridiikan asiantuntijoista on kysyntää. Tällaisia aloja ovat mm. oikeus-, sosiaali-, työ-, vero-, ympäristö- sekä kunnallishallinto. Opiskelu tarjoaa mahdollisuuden saada uusinta tietoa, jota voi hyödyntää oikeudellista osaamista edellyttävissä työtehtävissä. Vaatimuksia edeltävistä opinnoista ei ole.

Oikeustieteiden opiskelusta Aducate by UEF -blogissa:

Millaista oikeustieteiden opiskelu on?

Jos haluat tutustua oikeustieteiden opiskeluun, niin voit tehdä Minustako oikeustieteilijä?-testin  ennen opintoihin ilmoittautumista. Testin tarkoituksena on antaa käsitys siitä, millaista oikeustieteiden opiskelu on. Testissä on kaksi osaa ja testin tekemiseen tulee varata muutama tunti. Testin tekeminen käy nopeasti (monivalinta+väittämät), mutta kirjalliseen materiaaliin perehtymiseen menee enemmän aikaa.

Opiskelutavat

Lähiopetuksessa opintoja suoritetaan tutkinto-opiskelijoiden aikataulujen mukaisesti, pääsääntöisesti kirjallisuutta ja säädöksiä tenttimällä. Luennot Joensuun kampuksella edesauttava opiskelua, mutta ovat yleensä vapaaehtoisia, joten etäopiskelu- ja -tenttiminen omalla paikkakunnalla on mahdollista. Tukea itsenäiseen opiskeluun tuovat mm. luentorungot, opettajien laatima muu mahdollinen materiaali, iltatentit, harjoitustehtävät ja mallivastaukset.

Useissa oikeustieteiden oppiaineissa opiskelu tapahtuu osittain tai kokonaan verkko-opintoina. Monimuoto- ja verkko-opintojen tukena on sähköinen oppimisympäristö Moodle ja opintojen suoritustapoina vaihtelevat kirjatentit, oppimistehtävät, verkkoryhmätyöskentely ja verkkotentit. Itsenäisen opiskelun tukimateriaali on kirjallista ja tarjolla on asiantuntijaluentoja verkossa.

Opetustarjonta ja ilmoittautuminen

Tutkintotavoitteinen opiskelu

Työelämässä olevia aikuisopiskelijoita ajatellen avoin yliopisto ja oikeustieteiden laitos ovat kehittäneet erillisen tutkintotavoitteisen etäopiskeluohjelman HTK-opinnot (oikeustieteet) avoimessa yliopistossa, joka toteutetaan yhteistyössä useiden kesäyliopistojen kanssa. Yhteistyön tavoitteena on ollut oikeustieteiden koulutuksen saavutettavuuden parantaminen, oikeustieteiden opintojen etä- ja iltaopiskelun tukeminen ja tutkintotavoitteisen opiskelun vahvistaminen.

Miten aloitan tutkintotavoitteisen opiskelun?

Esimerkkejä koulutuspoluista

Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnon (HTK/HTM) voi suorittaa Itä-Suomen yliopiston yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunnassa pääaineena eurooppaoikeus, finanssioikeus, hallinto-oikeus,   lainsäädäntötutkimus, rikos- ja prosessioikeus ja rikollisuuden tutkimus, siviilioikeus ja ympäristöoikeus. Kaikkia oppiaineita voit opiskella myös avoimessa yliopistossa. Tutkinto ei ole oikeustieteellinen, vaan juridiikan erityisaloille pätevöittävää yhteiskuntatieteellisen alan lakiasiantuntijakoulutusta, jossa opiskelijat syventyvät valitsemaansa oikeudenalaan perinteisiä oikeustieteellisiä tutkintoja laajemmin. Tutkinto-opiskelijaksi voi hakeutua avoimen yliopiston väylän kautta, suorittamalla tietyn määrän opintoja avoimessa yliopistossa. Hakukriteerit vahvistetaan vuosittain, joten ne kannattaa tarkistaa joko yliopiston hakuoppaista tai oikeustieteiden laitoksen hakusivuilta. Haku tehdään sähköisesti yhteishaun yhteydessä opintopolku.fi-palvelussa. Tutustu hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintorakenteisiin.

Itä-Suomen yliopisto sai oikeustieteellisen tutkintoanto-oikeuden (ON/OTM) 1.8.2013 alkaen. Oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkinnot (ON/OTM) ovat laaja-alaisia yleistutkintoja, joissa perehdytään kattavasti ja monipuolisesti kaikkiin keskeisiin oikeudenaloihin. Yleisjuristitutkintoja suorittamaan voi päästä vain valintakokeiden kautta, mutta tutkintotavoitteisen opiskelun voi aloittaa myös avoimessa yliopistossa. Tutustu oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintorakenteisiin.

Opintojen ohjaus

Opiskeluasi tuetaan monin eri tavoin. Avoimen yliopiston henkilökunta järjestää infotilaisuuksia kampuksilla, yhteistyöoppilaitoksissa sekä verkon välityksellä. Lisäksi tarjolla on maksutonta opintoneuvontaa ja vertaistukea eli tuutorointia. Sähköiset järjestelmät (WebOodi, Moodle, s-posti, kirjaston e-aineistot) helpottavat opintojen suunnittelua ja käytännön työskentelyä. WebOodissa voit mm. ilmoittautua sähköisesti tentteihin, tarkistaa opetuksen/tenttien aikatauluja Joensuun kampuksella sekä omia opintosuorituksia ja -oikeuksia.

Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston oikeustieteiden nykyisille ja tuleville opiskelijoille on perustettu facebook-ryhmä, jossa voi keskustella opiskeluun liittyvistä asioista. Ryhmä on suljettu (julkaisut näkyvät vain ryhmäläisille), mukaan ryhmään pääsee lähettämällä pyynnön.

Johdanto oikeustieteiden opintoihin – podcastit opintojen suunnitteluun ja toteutukseen

Yleisinfo oikeustieteen opiskelusta (kesto n. 21 min) 
Vinkkejä opintojen suunnitteluun (kesto n. 12 min)
Tutkintotavoitteinen opiskelu (kesto 15 min)
Tietojärjestelmät opiskelun tukena (kesto n. 11 min) 
Ennen, aikana, jälkeen – yleisten oikeusjärjestysopintojen opiskelusta (kesto n. 16 min)

Tervetuloa opintoihin mukaan - suunnitellaan yhdessä juuri sinulle sopivat opinnot!
 

Seija Tuominen
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikkeen lisätietoja
- oikeustieteet
Sähköposti
seija.tuominen@uef.fi
GSM-numero
0504678433
Suora numero
0294457058
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 2 krs

Riitta Laasonen
No image.
Nimike
Koulutussihteeri
Nimikkeen lisätietoja
- oikeustieteet
Sähköposti
riitta.laasonen@uef.fi
GSM-numero
0504668522
Suora numero
0294457059
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 2 krs