Koulutusmenojen vähennyskelpoisuus


Koulutusmenojen vähennyskelpoisuus, jos kustantaa itse koulutuksen

Pääsääntönä on, että tuloverotuksessa vähennyksen saa tehdä koulutuskustannuksista, jotka ovat tarpeen työssä siinä työpaikassa, jossa työskentelee ennen koulutusta. Työtehtävässä tarvittavan ammattitaidon ylläpitämiseksi yksittäisille kursseille ja koulutustilaisuuksiin osallistumisesta syntyneet menot ovat vähennyskelpoisia. Tällaiset koulutukset eivät johda tutkintoon, vaan kehittävät ammatillista osaamista ja auttavat nimenomaan nykyisten työtehtävien hoitamisessa. Ammatillista kehittymistä edistävä ja täydentävä MBA-koulutusohjelmaan osallistumisesta aiheutuneet kustannukset ovat koulutettavan itsensä maksamina vähennyskelpoisia. Edellytyksenä on, että koulutukseen osallistuva on työelämässä jo toimiva ja koulutuksen tarkoituksena on hänen tehtävänsä vaatiman ammattitaidon säilyttäminen tai kehittäminen. Koulutusmenojen vähennyskelpoisuutta ei ole laissa tarkkaan määritelty. Verohallitus on päivittänyt vuonna 2015 ohjeen Koulutusmenot henkilöverotuksessa:  https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48182/koulutusmenot_henkiloverotuksess2/

Vähennyskelpoiset koulutusmenot koostuvat yleensä:

  • kurssimaksuista
  • matkakuluista kurssipaikalle
  • oppikirjahankinnoista sekä
  • kurssipaikalla asumisesta aiheutuneista menoista.


Työnantajan kustantama koulutus, palkkaa vai ei?

Työnantajan maksamista koulutusmenoista ei yleensä muodostu palkkatulona pidettävää etua, jos koulutus on tarpeellinen työnantajan edun vuoksi, työntekijällä on ollut tehtäväänsä peruskoulutus ja hänen saamansa koulutuksen ensisijaisena tarkoituksena on ollut työssä tarvittavan ammattitaidon ylläpitäminen tai kehittäminen.
Vuoden 2014 alusta työnantajan on mahdollista saada työntekijän koulutuksesta verovähennys tai muu taloudellinen kannuste. Taloudellinen kannuste koskisi kolmea koulutuspäivää vuodessa työntekijää kohti. Koulutuksen täytyy kehittää työntekijän ammatillista osaamista tämän nykyisissä tai tulevissa työtehtävissä. Edellytyksenä on koulutussuunnitelman laatiminen.  Lisätietoa http://www.tem.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedotearkisto/vuosi_2013?113256_m=111425