Kaikki koulutukset
Aineenopettajan pedagogiset opinnot, kulttuuri- ja kielivalmennus opetus- ja ohjaustyöhön
7.11.2019 - Tutkittavan rekrytointi ja tietoon perustuva suostumus uuden lainsäädännön valossa, Tampere
Kokeileva johtaja (10 op), Joensuu ja Kuopio 2019-2020
Rakenne- ja tuotantotekniikka (3 op), Kuopio
Ilmanvaihto ja ilmastointitekniikka (3 op), Kuopio
Kuntotutkimusmenetelmät (4 op), Kuopio
19.-20.9.2019 - Muutoskyvyn johtaminen, Kuopio
Uraohjaus – urasuuntia yläkoulusta (10 op)
Sisäilma-asiantuntija (25 op)
Rakennusterveysasiantuntija (45 op)
6.-7.11.2019 - Juridiikka (2 op), Kuopio
Lasten ja nuorten vuorovaikutus- ja tunnetaidot (10 op) 2019-2020
2020-2023 - Integratiivinen yksilöpsykoterapeuttikoulutus aikuisille ja nuorille (70 op)
Sosiaali-, terveys- ja lääkepalvelujen johtaminen (20 op)
Haastavien tilanteiden kohtaaminen ja ryhmänhallinta kouluyhteisössä (7 op)
Muuttuvat oppimisympäristöt, oppivat yhteisöt - valmennus perusasteen johtotiimeille (7 op), Kuopio 2019-2020
Uudistuva metsäbiotalous - webinaarit
Metsän jatkuva kasvatus -verkkokurssi (2 op) ja harjoitustyö (1 op)
26.3.2020 - Diabetes ja muut endokriiniset sairaudet, Jyväskylä
23.1.2020 - Alzheimerin tauti ja muut neurologiset sairaudet, Jyväskylä
Riskienhallinnan erityisosaaminen (18 op) -täydennyskoulutus, Helsinki 2019-2020
12.9.2019 - Deprescribing - miten lääkitykset puretaan hallitusti? Jyväskylä
14.11.2019 - Laboratorioarvojen kliininen tulkinta, Jyväskylä
Ennakoiva turvallisuustoiminta ja riskienhallinta oppilaitoksissa (2-10 op), Joensuu 2020
Turvallisuussääntely osana oppilaitosten toimintaa (5 op + 2 op valinnainen), Joensuu 2019-2020
Aekane - Varhennettu A1-kielen opetus (4 op)
Future Leadership - ihmisen johtamisen koulutusohjelma 10 op
2019 - Lääkitysturvallisuuden asiantuntija, Tampere
Osaava tietosuojavastaava (15 op), Tampere 2019
10.-11.10.2019 ja 3.12.2019 - Terveysvaikutukset (2 op), Kuopio
1.9.2019 - Apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutus proviisoreille ja farmaseuteille
Uudistava johtaja - Henkilöstöjohtamisen opinnot syksy 2019, Kuopio
Coaching by Walking
Oivalluksia! Ratkaisukeskeinen valmennus
Varhainen puuttuminen – ratkaisukeskeinen puheeksi ottaminen (1 op)
Valmentava esimies (1 op)
Ratkaisukeskeinen osaamisen johtaminen (1 op)
Ratkaisukeskeinen kehityskeskustelu osaamisen johtamisessa (1 op)
Ratkaisukeskeinen ja aivoystävällinen esimiestyö (1 op)
Ratkaisukeskeinen työyhteisö (1 op)
2019 - Lääkehoidon arviointi, Tampere
LÄÄKÄRIN SUOMI - Lääkärin laillistamiskokeeseen valmistava koulutus, Helsinki 2019
Riskienhallinnan erityisosaaminen -täydennyskoulutusohjelma (18 op), Helsinki
Emba Johtamisen kivijalka – JOKI-opinnot (25 op)
Emba Johtajana muutoksissa -opinnot (20 op)
My Potential
Maahanmuuttajalapset varhaiskasvatuksessa (10 op), Joensuu ja Kuopio
Ajankohtainen ympäristöoikeus VIII –erikoistumisohjelma, 2018 - 2020 Hämeenlinna
Työelämän juridiikka kirkossa 15 op täydennyskoulutusohjelma 2019-2021, Helsinki
Riskienhallinnan ja turvallisuustoiminnan sääntely (6 op), Tampere
EU-tietosuoja-asetus -lakikoulutus
Luottamushenkilökoulutukset
Lasten ja nuorten vuorovaikutus- ja tunnetaidot (10 op)
Ratkaisukeskeisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutus 2017-2021(60 op)
Ratkaisukeskeisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutus 2019-2022 (60 op)
Ilmastonmuutos ja riskien hallinta metsien hoidossa ja käytössä (2 op)
Digitalisaatio ja uudistuvat metsäpalvelut (2 op)
YT-neuvottelut seurakunnassa ja vuorovaikutus muutoksessa (1-8 op), 23.-24.10.2019 Helsinki
Osaava tietosuojavastaava 15 op -täydennyskoulutusohjelma, Helsinki 2018-2019
Iäkkäiden kivunhoito -verkkokurssi (3 op)
Uudistuva venäjän opetus 10 op, Helsinki ja Joensuu
Näyttöön perustuva hoitotyö ja sen johtaminen (8 op)
Koulun kynnys matalaksi, kotoutuminen sujuvaksi - Monikulttuurinen yhteistyö kouluissa ja vapaa-ajalla
Työllisty korkeakoulutuksella 15 op, Kuopio
Kieli, viestintä ja vuorovaikutus maahanmuuttajien ohjauksessa (2 op) Joensuu tai Kuopio
SF-Growth Mindset valmennus
Future Leadership - henkilöstöjohtamisen koulutusohjelma (10 op) OPH
Ratkaisukeskeinen vuorovaikutus 3 op
Positiivisen psykologian kokeiluohjelma 3 op
Nepsy-oppilaat ja heidän tukeminen koulussa 2 op
Neuropsykiatrisen valmennuksen menetelmät 2 op
Psykososiaaliset kysymykset kärjistyneissä sisäilmaongelmissa - tilauskoulutus
Tietoisuustaidot opetuksessa
Työllisyyden hoidon kehittäminen
Voimaannuttava vuorovaikutus työyhteisössä 3 op
5T Uudistumiskyky - Valmennus lähiesimiehille ja keskijohdolle
Projektiosaajat (15 op)
Suomea työssä -kielivalmennus
Suomen kielen valmennuksen perusteet
TYÖPAIKKASUOMI Kielikoulutus työelämässä oleville maahanmuuttajille
Tukea maahanmuuttajatyöhön
Suomi 1-4 Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukset
LHKA-pätevöityneiden Casepankki
Iäkkäiden kivunhoito -verkkokurssi (3 op)
Optimaalisen toimintakyvyn menetelmät
Palaverit ja kokoukset
Keskeytyksien hallinta ja keskittymiskyvyn parantaminen
Mentorikoulutus kansainvälistyvien työyhteisöjen henkilöstölle

Seuraavaksi alkamassa