Kaikki koulutukset
HR-lainsäädännön täydennyskoulutusohjelma (5 op), Tampere 2020
Johdatus kasvuyrityksen johtamiseen, Joensuu 2020
18.2.2020 / WORK with Russia
2.-3.4.2020 - Kliinisen farmasian päivät, Kuopio
5T UUdistuskyvyn johtaminen 5 op
Psykososiaaliset kysymykset kärjistyneissä sisäilmaongelmissa - tilauskoulutus
Emba Johtamisen kivijalka – JOKI-opinnot (25 op)
Emba Johtajana muutoksissa -opinnot (20 op)
Kokeileva johtaja (10 op), Joensuu ja Kuopio 2019-2020
Myyjän tiedonantovelvollisuus, ostajan tarkastus- ja selonottovelvollisuus, reklamaatio ja virheen seuraamukset oikeuskäytännön valossa 25.3.2020, Tampere
Oikeudenkäynti ja tuomioistuinsovittelu kiinteistö- ja asuntoriita-asiassa 29.4.2020, Lahti
Fundamental Optical Design (6 ECTS), Helsinki region
Kiinteistön ja asunnon virheet (10 op), Tampere ja Lahti 2020
Osaaminen esiin - työnhakuvalmennus sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalle
Osaaminen esiin - työnhakuvalmennus luovien alojen, kielten ja kulttuurin osaajille
Osaaminen esiin - työnhakuvalmennus luonnontieteiden, ICT- ja ympäristöalan osaajille
Osaava tietosuojavastaava 15 op -täydennyskoulutusohjelma 2020, Helsinki
Strategic planning and project management in Finnish-Russian cooperation context (4 ECTS)
Ennakoiva turvallisuustoiminta ja riskienhallinta oppilaitoksissa (2-10 op), Joensuu 2020
International Business and Marketing, 15 credits
1.9.2019 - Apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutus proviisoreille ja farmaseuteille
Ratkaisukeskeisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutus 2020-2024 (60 op)
21.-22.4.2020 - Lääkinnällisten laitteiden käytettävyys - avain riskienhallintaan ja potilasturvallisuuteen, Helsinki
Riskienhallinnan erityisosaaminen (18 op) -täydennyskoulutus, Helsinki 2020
Video-CV-workshop
EU-tietosuoja-asetus -lakikoulutus
Metsän jatkuva kasvatus -verkkokurssi (2 op) ja harjoitustyö (1 op)
Uudistuva metsäbiotalous - webinaarit
Future Leadership - ihmisen johtamisen koulutusohjelma 10 op
2020-2023 - Integratiivinen yksilöpsykoterapeuttikoulutus aikuisille ja nuorille (70 op)
13.3.2020 - Kiertotalous liiketoiminnan uudistamisessa
10.12.2019 Kielitaidon arviointi ja eurooppalainen kielisalkku
Lasten ja nuorten vuorovaikutus- ja tunnetaidot (10 op) 2019-2020
14.11.2019 Open seminar: Networking in digitalized era
Pedagogista osaamista terveysalan asiantuntijalle (5 op) -verkkokoulutus
Työelämän juridiikka kirkossa 15 op täydennyskoulutusohjelma 2019-2021, Helsinki
Sosiaali-, terveys- ja lääkepalvelujen johtaminen (20 op)
Ajankohtainen ympäristöoikeus VIII –erikoistumisohjelma, 2018 - 2020 Hämeenlinna
Turvallisuussääntely osana oppilaitosten toimintaa (5 op + 2 op valinnainen), Joensuu 2019-2020
Aekane - Varhennettu A1-kielen opetus (4 op)
Hallinto- ja seurakuntasihteerien lakikoulutus 1 op, Helsinki
Luottamushenkilökoulutukset
12.3.2020 - Kivun lääkehoito, Tampere
Terveydenhoitoalan suomea
28.5.2020 - Palvelun kehitys LHA:ssa ja asiantuntijuuden myyminen, Tampere
11.2.2020 - Ilmanvaihdon ja painesuhteiden hallinta
Uraohjaus – urasuuntia yläkoulusta (10 op)
Ajankohtainen ympäristöoikeus IX -erikoistumisohjelma (30 op) 2020-2022, Hämeenlinna
VaKiO-valmennusta varhennetun kieltenopetuksen osaajilta
Muuttuvat oppimisympäristöt, oppivat yhteisöt - valmennus perusasteen johtotiimeille (7 op), Kuopio 2019-2020
2019-2020 - Lääkitysturvallisuuden asiantuntija, Tampere
Aineenopettajan pedagogiset opinnot, kulttuuri- ja kielivalmennus opetus- ja ohjaustyöhön
Haastavien tilanteiden kohtaaminen ja ryhmänhallinta kouluyhteisössä (7 op)
Rakenne- ja tuotantotekniikka (3 op), Kuopio
Ilmanvaihto ja ilmastointitekniikka (3 op), Kuopio
Kuntotutkimusmenetelmät (4 op), Kuopio
Sisäilma-asiantuntija (25 op)
Rakennusterveysasiantuntija (45 op)
26.3.2020 - Diabetes ja muut endokriiniset sairaudet, Jyväskylä
Coaching by Walking
Oivalluksia! Ratkaisukeskeinen valmennus
Varhainen puuttuminen – ratkaisukeskeinen puheeksi ottaminen (1 op)
Valmentava esimies (1 op)
Ratkaisukeskeinen osaamisen johtaminen (1 op)
Ratkaisukeskeinen kehityskeskustelu osaamisen johtamisessa (1 op)
Ratkaisukeskeinen ja aivoystävällinen esimiestyö (1 op)
Ratkaisukeskeinen työyhteisö (1 op)
Ratkaisukeskeisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutus 2017-2021(60 op)
Ratkaisukeskeisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutus 2019-2022 (60 op)
Iäkkäiden kivunhoito -verkkokurssi (3 op)
Työllisty korkeakoulutuksella 15 op, Kuopio
SF-Growth Mindset valmennus
Työllisyyden hoidon kehittäminen
Voimaannuttava vuorovaikutus työyhteisössä 3 op
Projektiosaajat (15 op)
Suomea työssä -kielivalmennus
Suomen kielen valmennuksen perusteet
Tukea maahanmuuttajatyöhön
Iäkkäiden kivunhoito -verkkokurssi (3 op)
Optimaalisen toimintakyvyn menetelmät
Palaverit ja kokoukset
Keskeytyksien hallinta ja keskittymiskyvyn parantaminen
Mentorikoulutus kansainvälistyvien työyhteisöjen henkilöstölle

Seuraavaksi alkamassa