Esteetön Avoin yliopisto

Esteettömyydellä tarkoitetaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön toteuttamista siten, että jokainen voi ominaisuuksistaan riippumatta toimia yhdenvertaisesti muiden kanssa.
 
Esteettömyys koskettaa yliopistossa kaikkia opiskelijoita ja koko henkilöstöä, mutta erityisen tärkeää se on niille yliopistoyhteisön jäsenille, joilla on jokin vamma, jotka ikääntyvät tai kuuluvat kulttuurisiin tai kielellisiin vähemmistöihin. Erityisjärjestelyt voivat koskea opiskelua tai tutkinto-opiskelijaksi pyrkiessä, pääsykoetta.

Esimerkkejä erityisjärjestelyistä ovat:
-          mahdollisuus lisäaikaan tentissä
-          mahdollisuus tenttiä suullisesti tai rauhallisessa tilassa
-          mahdollisuus lisävalaistukseen
-          mahdollisuus saada luentomateriaali sähköisessä muodossa tai isommalla fontilla
-          vaihtoehtoinen suoritustapa (esim. suullinen tentti tai kotitentti)
-          mahdollisuus tietokoneen tai muun apuvälineen käyttöön
-          mahdollisuus tulkin tai henkilökohtaisen avustajan apuun

Erityisjärjestelyjen hakeminen

Erityisjärjestelyjä haetaan lomakkeella, jonka löydät täältä. Hakemus käsitellään kahden viikon kuluessa sen saapumisesta.

Liitteeksi tarvitaan asiantuntijan (yleensä lääkäri, psykologi tai puheterapeutti) lausunto josta ilmenee miksi opetuksen erityisjärjestelyjä tarvitaan ja mitä erityisjärjestelyjä suositellaan. Hakemus palautetaan esteettömyysyhdyshenkilölle:

Itä-Suomen yliopisto, Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate
Tiina Juurela
PL 111, 80101 Joensuu

Päätös annetaan tiedoksi opiskelijalle ja tarvittaville tahoille, esimerkiksi hakemuksessa nimetyille opettajille. Päätöksessä ei mainita syytä, jonka vuoksi opiskelija on saanut oikeuden erityisjärjestelyihin. Päätös kirjataan lisätiedoksi myös opiskelijan perustietoihin opintotietojärjestelmään (WinOodi), josta esimerkiksi opiskelijan sivuaineen hallintohenkilö voi tiedon varmistaa.

Opiskelijan vastuulla on ilmoittaa myönnetyistä erityisjärjestelyistä opettajille ja tenttien vastuuhenkilöille aina viimeistään 10 vuorokautta ennen erityisjärjestelyn tarvetta. Erityisjärjestelyjen syytä ei tarvitse kertoa.

Kun erityisjärjestelyistä on sovittu, on niistä mainittava tenttiin ilmoittautumisen yhteydessä Weboodissa kohdassa lisätietoja. Noudatamme Avoimessa yliopistossa yliopiston esteettömyysohjeistuksia, joista voit lukea lisää yliopiston verkkosivuilta: http://www.uef.fi/opiskelu/esteeton.

Videotallenne, jolla kerrotaan kuinka erityisjärjestelyä haetaan.

Tukea opiskeluun

Opinto-ohjaajamme auttavat opiskeluun liittyvissä pulmatilanteissa. On hyvä, että opiskelija on yhteydessä opinto-ohjaajaan jo opintojensa alkuvaiheessa, jos hän kokee tarvitsevansa tukea opintojensa suunnittelussa tai alulle saattamisessa. Opinto-ohjaajan kanssa on mahdollista pohtia, onko esimerkiksi opiskelutekniikassa ja tai - tavassa seikkoja, joilla oppimista voisi parantaa.

Erityisjärjestelyihin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä opinto-ohjaaja Tiina Juurelaan sähköpostitse tiina.juurela@uef.fi tai ajanvarauslomakkeen kautta.