Takaisin

VAVA2 - Vaikeavammaisten yhteiskunnallisen tasa-arvon ja osallisuuden kehittäminen

VAVA II- Vaikeavammaisten yhteiskunnallisen tasa-arvon ja osallisuuden kehittäminen oli ylimaakunnallinen hanke, jota toteutettiin Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan alueella. Hankkeen tavoitteena oli vaikeavammaisten yhteiskunnallisen tasa-arvon lisääminen kehittämällä tasa-arvoisia koulutus- ja työllistymismahdollisuuksia sekä edistämällä sosiaalista osallisuutta. Hanke on toteutettu 1.8.2008 - 30.6.2011.