Takaisin

VAVA - Vaikeavammaisten yhteiskunnallisen integroitumisen kehittäminen

Vaikeavammaisten yhteiskunnallisen integroitumisen kehittäminen oli ylimaakunnallinen hanke, joka toteutettiin Pohjois- ja Etelä-Savon sekä Pohjois-Karjalan alueella. Sen tavoitteena oli edistää vammaisten joustavaa siirtymistä peruskoulusta ammatillisen koulutuksen kautta työelämään. Vaikeavammaisilla tarkoitettiin tässä hankkeessa vaikeasti kehitysvammaisia, autistisia, EHA2-opetuksen käyneitä tai voimakkaasti haasteellisesti käyttäytyviä nuoria.Hanke on toteutettu 1.12.2005 - 30.9.2007.