Takaisin

Uudistuvan metsäbiotalouden johtaminen (15 op)

Kehittyvä ja kasvava biotalous muuttaa merkittävästi metsäbiomassan tuotannon ja jalostamisen arvoverkkoja ja avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Aiempaa monipuolisemmat teolliset symbioosit, uudet teknologiat ja digitalisaatio tuovat myös johtamiseen uusia haasteita niin liiketoimintamallien ja verkostojen kuin logistiikankin kehittämisessä.

Koulutuksen tavoitteena on

 • hahmottaa ajankohtainen ja ennakoiva kokonaiskuva
  biojalostamoinvestointien vaikutuksista, haasteista ja uusista
  mahdollisuuksista etenkin metsäbiotalouden liiketoiminnassa
 • antaa ideoita ja työkaluja biojalostamoiden arvoverkkoihin kytkeytyvien
  innovaatioiden ja liiketoimintamallien kehittämiseen ja strategiseen
  johtamiseen
 • syventää ymmärrystä biotalouden kasvun myötä monimutkaistuvan
  logistiikan ja raaka-aineen hankinnan haasteista ja ratkaisumalleista
 • tarjota välineitä ennakointiin ja päätöksenteon tukeen
 • hahmottaa digitalisaation ja tiedolla johtamisen merkitys metsäbiotalouden arvoketjuissa ja palveluissa
 • avata näkymiä metsien hoidon ja käytön tulevaisuudesta ottaen huomioon
  ilmastonmuutos, metsiin perustuvat uudet tuotteet ja kestävyyden turvaaminen 

Kenelle?

Koulutusohjelma on suunnattu erityisesti metsäalan korkeakoulutuksen käyneille johtajille, esimiehille ja asiantuntijoille. Yksittäiset jaksot soveltuvat myös metsäteollisuuden, biomassoja hyödyntävän kemianteollisuuden, energiateollisuuden johtajille, asiantuntijoille, konsulteille, tutkijoille, rahoittajille sekä muille päätöksentekijöille. Osallistujat voivat hyödyntää yksittäisiä opintojaksoja omaa osaamista ja johtamista kehittävänä täydennyskoulutuksena tai koota jaksoista laajemman kokonaisuuden. Opintoja voi hyödyntää myös vapaavalintaisina metsäbiotalouteen suuntautuvina syventävinä opintoina osana 100 opintopisteen UEF Executive MBA –johtamiskoulutuksen tutkintoa Itä-Suomen yliopistossa.

Kesto, laajuus ja rakenne

Opinnot koostuvat 2-3 opintopisteen laajuisista opintojaksosta, joille voi osallistua myös yksittäisinä täydennyskoulutuksina tai koostaa yksilöllisen 15 opintopisteen kokonaisuuden. Kouluttajina toimii professoreita, tutkijoita, teollisuuden johtajia ja muita kunkin aihepiirin asiantuntijoita. Vaihtoehtoisia opintojaksoja on tällä hetkellä 10 eri aihepiiristä ja valikoimaa kasvatetaan tarpeen mukaan.

Koulutuksiin sisältyy asiantuntijaluentoja, keskusteluja/työpajoja sekä case-esimerkkejä ja vierailuja. Lisäksi osa asiantuntijaluennoista on ennakkomateriaalina luentotallenteina. Opintojaksoihin kuuluu myös orientoivia ennakkotehtäviä sekä oppimis- ja kehittämistehtäviä. Toteutuksessa pyrimme jatkossa lisäämään verkko-opetusta, mikä on mielekästä ajankäytön, kustannusten ja myös elinikäisen oppimisen kannalta. Lähiopetusta ja tapaamisia silti tarvitaan jatkossakin. Tutustu opintojaksoihin

Suunnitteilla: syksy 2018/kevät 2019

Hinta, osallistujamäärä

Koko koulutusohjelman hinta muodostuu yksittäisten opintojaksojen mukaisesti. Hinta sisältää orientoivan aineiston/tehtävän, lähiopetuspäivät, koulutusmateriaalin sähköisessä muodossa, opintojen ohjauksen ja kahvitarjoilut. Opiskelija vastaa itse ruokailu-, matka- ja majoituskustannuksista. Osallistumismaksut laskutetaan kunkin opintojakson jälkeen. Opintojaksojen hinnat ovat:

 • 2 op:n laajuinen jakso 750 € + alv 24%, verollinen myyntihinta 930 €
 • 3 op:n laajuinen jakso 1 200€ + alv 24%, verollinen myyntihinta 1 488 €

Mikäli samasta organisaatiosta yli 3 osallistujaa, koko ryhmän maksuista 20% alennus.

Ilmoittautuminen

Kullekin opintojaksolle ilmoittaudutaan erikseen viimeistään noin 3 viikkoa toteutusajankohtaa. Katso tarkemmat tiedot kunkin jakson tuotekortista koulutuskalenterissamme.

Lisätietoja

Osallistu vuoden 2018 metsäbiotalous -webinaareihin ja katso tallenteita!


Yhteystiedot

Kari Pasanen
Suunnittelija, MMM
kari.pasanen@uef.fi   
050 528 4665 


Metsäbiotalouden professori, MMT JYRKI KANGAS Itä-Suomen yliopistosta toimii koulutusohjelman tieteellisenä johtajana.

Referenssit

KOULUTUS- JA KEHITTÄMISPALVELU ADUCATE on Itä-Suomen yliopiston asiantuntijaorganisaatio, jossa työskentelee noin 70 koulutusalan ammattilaista. Koulutamme ja valmennamme vuoden aikana 15 000 oppijaa. Koulutuksemme perustuu yliopistomme vahvuusalueisiin sekä uusimman tieteellisen tiedon hyödyntämiseen.