Takaisin

Uudistuneet työaikalain säännökset käytännössä (1 op) 23.4.2020 Tampere

Koulutuksessa käsitellään 1.1.2020 voimaan tullutta uutta työaikalakia ja vuonna 2019 voimaan tulleita vaihtelevaa työaikaa (nollatuntisopimukset) koskevia säännöksiä.

Työaikaa vai muuta aikaa? Muuttuuko ylityön enimmäismäärä? Mihin työaikapankki perustuu?

Mitä on huomioitava etätyössä? Voidaanko työajan määräksi yhä sopia esimerkiksi 0-40 tuntia viikossa? Työaikalaki sisältää kokonaan uusia lainsäännöksiä sekä entisten lainsäännösten korvaavia säännöksiä. Päivän aikana saat tiiviissä paketissa käsityksen siitä, mikä on muuttunut ja miten. Koulutuksessa asiaa käsitellään käytännönläheisesti käyden läpi erilaisia ongelmakohtia ja ratkaisuja.

Tampere 23.4.2020 klo 9-15, kouluttaja OTT, dosentti Jaana Paanetoja

 

Katso koulutuksen teemat >>
  • Soveltamisala; laajennukset ja supistukset, muutokset 1.1.2020
  • Mikä on työaikaa
  • Säännöllisen työajan järjestelyt
  • Joustotyöaika
  • Lisä- ja ylityö
  • Työaikapankki
  • Työaikaan liittyvät asiakirjat
  • Vaihtelevasta työajasta sopiminen, kiinteä työvoiman tarve
  • Poissaolojen vaikutus ja irtisanomissuoja

Kenelle?

Koulutus soveltuu eri tehtävänimikkeillä henkilöstöhallinnon asioista vastaaville tai tehtäviä hoitaville: hr- ammattilaiset, pk-yritysten johtajat, esimiehet, hallintosihteerit ja muut henkilöstö,- talous- ja palkka-asioita työssään hoitavat.

Hinta, osallistujamäärä

Yksittäisen koulutuspäivän hinta 470,00 € + alv 24 %, verollinen myyntihinta 582,80 €.

Koulutus on osa HR-lainsäädännön täydennyskoulutusohjelmaa (5 op). Koko täydennyskoulutusohjelman hinta on 2450,00 € + alv 24 %, verollinen myyntihinta 3038,00 € (sis. 5 koulutuspäivää, sähköinen luentomateriaali, kehittämistehtävän ohjaus ja palaute ja kahvit koulutuspäivinä).

 

Yhteystiedot

Suunnittelija Anne Keränen 050 309 2839, anne.keranen@uef.fi
koulutussihteeri Timo Hyttinen  050 520 8069, timo.hyttinen@uef.fi

Ilmoittautuminen

Sähköisesti viimeistään 9.4.2020.
Ilmoittaudu eLomakkeella

Osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä, ryhmäkoko vähintään 14.

Lisätietoja

OTT, dosentti Jaana Paanetoja (Itä-Suomen yliopisto, Lapin yliopisto)
Jaana Paanetoja toimii pääsihteerinä Työ-ja elinkeinoministeriön Työneuvostossa, joka antaa lausuntoja työaikaa, vuosilomaa, työturvallisuutta ja eräiden muiden työntekijöiden suojelua koskevien lakien soveltamisesta ja tulkinnasta. Paanetoja on kirjoittanut muun muassa Työoikeuden perusteet -käsikirjan.

Referenssit

KOULUTUS- JA KEHITTÄMISPALVELU ADUCATE
on Itä-Suomen yliopiston asiantuntijaorganisaatio, jossa työskentelee noin 70 koulutusalan ammattilaista. Koulutamme ja valmennamme vuoden aikana 15 000 oppijaa. Koulutuksemme perustuu yliopistomme vahvuusalueisiin sekä uusimman tieteellisen tiedon hyödyntämiseen.