Takaisin

Uraohjaus – tukea työuralle suuntautumiseen (10 op), Kuopio 2018–2019

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija hahmottaa oman roolinsa ohjaajana, tutustuu erilaisiin ohjauksen teorioihin sekä ohjausmetodeihin ja kokeilee niitä omassa työssään. Opiskelija hahmottaa myös uraohjauksen erityispiirteet ja osaa erottaa ohjauksen sekä neuvonnan toisistaan.

Koulutuksen tavoitteena on oppia näkemään uraohjaus vahvasti asiakaslähtöisenä ohjaustilanteena niin, että ohjattavaa opitaan avustamaan ohjauksen keinoin ottamaan vastuuta omasta työllistymisestään sekä välttämään ajelehtimista ja mahdollisesti itselle sopimattomaan työhön ajautumista.

Koulutus toteutetaan 15.11.2018–14.3.2019 Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella. Koulutukseen voi osallistua etänä.

Koulutus sisältää viisi moduulia:
  • Ohjauksellinen työote (2 op)
  • Erilaisia ohjausmenetelmiä (2 op)
  • Tulevaisuuden työelämätaidot ja osaamisen tunnistaminen (2 op)
  • Kokonaisvaltainen uraohjaus (2 op)
  • Uraohjaus digitalisoituvissa oppimis- ja työympäristöissä (2 op)

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu työsuhteessa oleville yläkoulujen, lukioiden, ammatillisen ja vapaan sivistystyön opetuksen ja ohjauksen asiantuntijoille. Osallistujat voivat olla opettajia, aineenopettajia, opoja, erityisopettajia, koulupsykologeja ja muita oppilaitosten toimijoita, joiden työssä ura- ja työelämäohjaus on osana työnkuvaa tai jonka tarve on lisääntymässä osana opetusta ja ohjausta.

Hinta, osallistujamääräHanketta rahoittaa Opetushallitus. Koulutus on osallistujille maksuton. Osallistujat vastaavat itse koulutukseen mahdollisesti liittyvistä majoitus- ja matkakustannuksista.

Yhteystiedot

Suunnittelija Marika Tuupainen
marika.tuupainen@uef.fi
050 341 4170

Ilmoittautuminen

Koulutus on täynnä. Ei enää ilmoittautumisia.


 

Lisätietoja

Kouluttajina toimivat Aducaten kouluttajat, Kasvatustieteellisen osaston lehtori sekä ulkoiset luennoitsijat.

Referenssit

KOULUTUS- JA KEHITTÄMISPALVELU ADUCATE on Itä-Suomen yliopiston asiantuntijaorganisaatio, jossa työskentelee noin 70 koulutusalan ammattilaista. Koulutamme ja valmennamme vuoden aikana 15 000 oppijaa. Koulutuksemme perustuu yliopistomme vahvuusalueisiin sekä uusimman tieteellisen tiedon hyödyntämiseen.