Takaisin

Turvallisuussääntely osana oppilaitosten toimintaa (5 op + 2 op valinnainen), Joensuu 2019-2020

Koulutuksen keskeisinä sisältöinä ovat riskienhallinta ja turvallisuuden osa-alueiden ajankohtainen sääntely muuttuvassa toimintaympäristössä. Teemoina ovat mm. toimitilaturvallisuus, rikostorjunta, työ- ja henkilöturvallisuus, tietosuoja ja tietoturvallisuus. Osallistuja saa valmiuksia hankkia oikeudellista tietoa, soveltaa tietoa ja ratkaista työhönsä liittyviä tyypillisimpiä oikeudellisia kysymyksiä.


Opintojaksot, aikataulu ja sisältö
(Luennot klo 9-16, lounastauko klo 12–13)

1. Johdanto aihealueen opintoihin (1 op, 6 h), ti 29.10.2019

 • Oppilaitoksen turvallisuustoiminta ja riskienhallinta
 • Turvallisuusjohtaminen ja oikeudellinen vastuu
 • Turvallisuustoiminnan sidosryhmät
 • Oikeudellinen tiedonhankinta (mm. Finlexin käyttö)
 • Kehittämistehtävän anto (palaute päätösjaksolla)

Kouluttaja: OTT, dosentti Jyri Paasonen


2. Toimitilaturvallisuus (a) sekä rikostorjunta (b) (1 op, 6 h), ti 3.12.2019
(a) Toimitilaturvallisuus

 • Rakenteellisen turvallisuuden ja turvallisuusvalvonnan sääntely
 • Pelastustoiminnan sääntely
 • Varautumis- ja suunnitteluvelvoitteet


(b) Toimenpiteet rikosten ilmisaattamiseksi

 • Toiminta rikostapauksessa
 • Rikostapausten tutkinta
 • Yhteistoiminta viranomaisen kanssa

Kouluttaja: OTT, dosentti Jyri Paasonen


3. Työ- ja henkilöturvallisuus (1 op, 6 h), ti 21.1.2020

 • Työ- ja henkilöturvallisuuden sääntely
 • Vastuukysymykset ja organisointi
 • Rekrytointi ja testaukset
 • Taustatietojen tarkistukset ja turvallisuusselvitykset
 • Työsopimus- ja salassapitoasiat

Kouluttaja: OTT, dosentti Jyri Paasonen


4. Tietosuoja ja tietoturvallisuus kouluympäristössä ja päiväkodeissa (1 op, 6 h), ke 18.3. 2020

 • Tietoturvallisuuden säädöskartta
 • Tietoturva lakisääteisenä vaatimuksena
 • Tietojen suojaamisvaatimukset ja suojattavat tiedot
 • Tietosuoja osana tietoturvallisuutta

Kouluttaja: HTT, julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen


5. Oikeusprosessi ja oikeuskäytäntöä (1 op, 6 h), ti 12.5.2020

 • Prosessiperiaatteet
 • Prosessilajit
 • Oikeuskäytäntöä

Kouluttaja: Lakimies Vesa Ellonen


6. Oppimistehtävän purku ja palaute, koulutuksen päätös (6 h), ke 13.5.2020
Kouluttajat: OTT, dosentti Jyri Paasonen


7. Valinnainen opintojakso 2 op
Huom! Turvallisuussääntely osana oppilaitosten toimintaa (5 op + 2 op valinnainen) koulutusosion osallistujat valitsevat lisäksi yhden 2 op:n osion koulutuksesta Ennakoiva turvallisuustoiminta ja riskienhallinta oppilaitoksissa (2-10 op) -koulutuksesta.


Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena. Koulutukseen sisältyy aihepiirin johdattelevia lähiopetuspäiviä ja etätyöskentelyä. Lähiopetus on vuorovaikutteista luentoa ja ryhmäharjoituksia. Etätyöskentely on mm. ennakkotutustumista aihepiirin keskeiseen sääntelyyn ja käytäntöön sovellettavan kehittämistehtävän laatimista.

Kenelle?

Oppilaitosten ml. päiväkodit turvallisuusasioista vastaavat ja niitä hoitavat.

Kesto, laajuus ja rakenne

Syksy 2019 (2 pv)–2020 (4 pv), Joensuu

Hinta, osallistujamäärä

Opetus ja sähköinen oppimateriaali ovat osallistujille maksuttomia (OPH rahoittaa).

Yhteystiedot

Suunnittelija Anne Keränen
anne.keränen@uef.fi
050 309 2839

Koulutussihteeri Timo Hyttinen
timo.hyttinen@uef.fi
050 520 8069,

Ilmoittautuminen

Ryhmä täynnä! Koulutukseen ilmoittautuminen on päättynyt.

Tutustu Ennakoiva ja turvallisuustoiminta ja riskienhallinta oppilaitoksissa - koulutukseen.

 

Lisätietoja

Mikäli koulutuskokonaisuus toteutuu, voi osallistua myös yksittäisiin koulutuspäiviin. Tästä maininta ilmoittautumisen yhteydessä lisätietoja-kenttään.

Koulutus kuuluu OPH:n Riskienhallinta ja turvallisuusosaaminen oppilaitoksissa ja päiväkodeissa -hankkeeseen.

Ennakoiva turvallisuustoiminta ja riskienhallinta oppilaitoksissa (2-10 op), Joensuu 2020Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Referenssit

KOULUTUS- JA KEHITTÄMISPALVELU ADUCATE
on Itä-Suomen yliopiston asiantuntijaorganisaatio, jossa työskentelee noin 70 koulutusalan ammattilaista. Koulutamme ja valmennamme vuoden aikana 15 000 oppijaa. Koulutuksemme perustuu yliopistomme vahvuusalueisiin sekä uusimman tieteellisen tiedon hyödyntämiseen.

 

Ajankohtaiset koulutukset löydät täältä