Takaisin

Tukea maahanmuuttajatyöhön

Tukea maahanmuuttotyöhön valottaa maahanmuuton avainteemoja ja maahanmuuttajatyön arjen keskeisiä käytännön kysymyksiä.

 

TEEMAT

Kulttuuritietoisuuden perusteet
Maahanmuutto ja maahanmuuttajaryhmät Suomessa, kotoutumisen ja sopeutumisen prosessi, kulttuuri ja kulttuurierot, kulttuuritietoisuus omassa arjessa ja työssä.

Selkeä monikulttuurinen viestintä
Selkeä viestintä ja viestintäkulttuurit, kommunikointi monikulttuurisessa ympäristössä, maahanmuuttajan kommunikoinnin tukeminen, oman viestin selkeyttämisen menetelmät ja tukimateriaalit.

Tulkkipalveluiden käyttö
Tulkkipalvelut, asioimistulkkaus, puhelintulkkaus, verkkotulkkaus. Tulkkaustarpeen arviointi ja hyvän tulkkaustilanteen luominen. Tulkkausta koskevat lait ja tulkin käytön kustannukset.

Maahanmuuton lakitieto
Perustietoa maahanmuuttajaan ja maahanmuuttoon vaikuttavasta lainsäädännöstä, mm. oleskeluluvat, turvapaikanhakuprosessi, pakolaisuus, työperäinen maahanmuutto, kotouttaminen ja etuudet, kansalaisuuden hakeminen.

Kenelle?

Tukea maahanmuuttotyöhön –koulutuskokonaisuuden teemat on suunnattu maahanmuuttajien kanssa työskenteleville ammattilaisille, jotka tarvitsevat työssään ajantasaista perustietoa, asiantuntijoiden tukea sekä käytännönläheisiä, arkea helpottavia työmenetelmiä. Koulutukset soveltuvat myös vapaaehtoista monikulttuurisuus- ja auttamistyötä tekeville, jotka haluavat tutustua maahanmuuttoon tai esimerkiksi kehittää kulttuuritietoisuuttaan tai viestintätaitojaan.

Kesto, laajuus ja rakenne

Perusmuotoisen koulutuksen kesto on 27 tuntia (1 op). Tästä 7 tuntia on lähiopetusta, 20 tuntia itsenäistä opiskelua käytännöllisten ja omaan kokemusympäristöön nivoutuvien etätehtävien tai kirjallisuuden parissa. Koulutuksia toteutetaan yksittäin, mutta niistä voidaan myös räätälöidä asiakkaan tarpeiden mukainen kokonaisuus. Sisältöjä voidaan muokata osallistujien tarpeiden ja toimintaympäristöjen mukaan.

Hinta, osallistujamäärä

Koulutuspäivien hinta määräytyy valittujen sisältöjen ja teemakokonaisuuksien perusteella. Koulutuspäiviä toteutetaan sopimuksen mukaan kaikkialla Suomessa. Koulutusryhmän koko on keskimäärin 20-30 osallistujaa.

Ota yhteyttä ja kysy tarjous!

Yhteystiedot

Heli Kaarniemi
heli.kaarniemi@uef.fi
050 322 8644

Terhi Keltanen
terhi.keltanen@uef.fi
050 329 1684