Takaisin

Tietoisuustaidot opetuksessa

Suomalaisen Terve oppiva mieli -tutkimuksen mukaan tietoisuustaitojen harjoittaminen näyttäisi parantavan lasten keskittymiskykyä, resilienssiä ja unen laatua. Helsingin Sanomissa kerrotaan Kilonpuiston koulusta, jossa tietoisuustaitoja (mindfulness) on hyödynnetty opetuksessa. Eri tutkimuksissa tietoisuustaitojen säännöllisellä harjoittamisella on havaittu seuraavia ”sivuvaikutuksia”:
 
  • keskittymiskyvyn paraneminen
  • luovuuden kehittyminen
  • analyyttisen ongelman ratkaisukyvyn kehittyminen
  • palautumisen paraneminen (unen laatu ja pituus)
  • haitallisen stressin väheneminen ja burnout -riskin pieneneminen
  • tuloksellisuuden ja tuottavuuden parantuminen
  • kognitiivisen ja emotionaalisen reaktiivisuuden väheneminen.

Kenelle?

Opetushenkilöstölle, joka tahtoo tutustua tai syventyä tietoisuustaitoihin.

Kesto, laajuus ja rakenne

Tietoisuustaitoja voidaan esitellä 2 tunnin mittaisessa koulutuksessa, jossa osallistuja saa perustiedot tietoisuustaidoista, siihen liittyvästä tutkimuksesta ja harjoitteista.

Toinen vaihtoehto on oppimisprosessia tukeva valmennus, joka sisältää kolme 2,5 tunnin valmennustapaamista. Osallistujat syventyvät tietoisuustaitojen harjoittamiseen, lapsille ja nuorille suunnattuihin menetelmiin sekä kokeilevat niitä omassa työssään. Ryhmäkoko enintään 20 hlöä.

Kolmas vaihtoehto on 8 viikkoinen tietoisuustaito -valmennus, joka sisältää viikoittaiset valmennustapaamiset (8 x 2h). Valmennuksessa harjoitellaan tietoisuustaitoja seuraavista näkökulmista: huomion suuntaaminen ja ylläpitäminen (keskittymiskyky), tietoisuustaidot luokkahuoneessa, myönteiset tunteet, negatiiviset tunteet, myötätunto ja resilienssi, aivot, asenne ja arki. Osallistujat saavat omakohtaisen kokemuksen tietoisuustaidoista; tarkoituksena on helpottaa menetelmien käyttöönottamista omassa työssä. Ryhmäkoko enintään 20 hlöä.

Hinta, osallistujamäärä

Luennon (2h) hinta on 850 euroa.

Kolme 2,5 tunnin valmennustapaamista sisältävän valmennuksen hinta on 1850 euroa.

Kahdeksanviikkoisen valmennuksen hinta on 3750 euroa.

Hintoihin lisätään kouluttajan matka- ja majoituskustannukset sekä voimassa oleva arvonlisävero.

Lisätietoja

Arttu Puhakka
suunnittelija, tietoisuustaito (mindfulness) ohjaaja
arttu.puhakka@uef.fi
+358 50 406 4310
www.aducate.fi

Referenssit

KOULUTUS- JA KEHITTÄMISPALVELU ADUCATE on Itä-Suomen yliopiston asiantuntijaorganisaatio, jossa työskentelee noin 70 koulutusalan ammattilaista. Koulutamme ja valmennamme vuoden aikana 15 000 oppijaa. Koulutuksemme perustuu yliopistomme vahvuusalueisiin sekä uusimman tieteellisen tiedon hyödyntämiseen.