Takaisin

Taiten tuottoa - työhyvinvointia kulttuurista -toiminnan vakiinnuttaminen

Hankkeen kohderyhmänä olivat pohjoiskarjalaiset kulttuuri- ja taidealan toimijat sekä julkisen ja yksityisen sektorin työyhteisöjen edustajat. Hankkeen kokemuksia ja hyviä käytäntöjä levitettiin myös kansallisilla foorumeilla, jolloin välillisiä kohderyhmiä olivat myös alueen ulkopuoliset kulttuuri- ja taidealan toimijat, työyhteisöt ja viranomaiset. Hanke on toteutettu 1.7.2011 - 31.7.2013.