Takaisin

Suomen kielen mobiilioppiminen työssä käyville

Suomen kielen mobiili oppiminen työssä käyville -hankkeen tavoitteena oli kehittää maahanmuuttajataustaisille, työssäkäyville ja opiskeleville henkilöille yksilöllinen, helposti tavoitettava, ajasta ja paikasta riippumaton mobiili opiskelukanava vaativan tason kielenopiskeluun. Hanke on toteutettu 1.1.2014 - 31.12.2014.