Takaisin

Sisäilma-asiantuntija (25 op)

Sisäilma-asiantuntija (SISA) on terveydensuojelulain (763/1994) mukainen asiantuntija, joka saa tehdä rakennuksen sisäilmaongelmien selitysprosessiin liittyviä tutkimuksia yhteistyössä kosteusvauriokuntotutkijan kanssa. 

Koulutuksen tavoitteena on

• antaa asetuksen määrittelemä pätevyys terveyshaittaa aiheuttavien kemiallisten, fysikaalisten ja biologisten tekijöiden selvittämiseksi.
• vahvistaa sisäilmaongelmien selvittämisessä vaadittavaa osaamista mittausten, tutkimusten ja selvitysten tekemiseksi ja sisäympäristön tutkimusprosessin johtamiseksi
• antaa valmiuksia tulkita mittaustuloksia ja tuntea luotettavat ja tarkoituksenmukaiset näytteenottomenetelmät

Kenelle?

Rakennus- ja sisäilma-alan ammattilaisille, konsulteille, terveydensuojelu- ja valvontaviranomaisille, alan yrityksille ja järjestöille, kiinteistön omistajille ja huoltajille, insinööri- ja arkkitehtitoimistossa työskenteleville.

Sisäilma-asiantuntijan henkilösertifikaatin hakijalta edellytetään määriteltyä peruskoulutusta, työkokemusta ja koulutuksen suorittamista. Tutustu asumisterveysasetuksen § 21 soveltamisohjeeseen: https://www.valvira.fi/-/asumisterveysasetuksen-so-veltamisoh-1

Kesto, laajuus ja rakenne

Syyskuu 2018-toukokuu 2020 (1,5 vuotta)  

Koulutus toteutetaan lähi- ja verkko-opetusta yhdistäen. Koulutuspäiviä on pääsääntöisesti kaksi kuukaudessa ja osa luennoista on mahdollista seurata verkkovälitteisesti. Toteutetaan samanaikaisesti rakennusterveysasiantuntijakoulutuksen kanssa.

Sisäilma-asiantuntijakoulutus (SISA) on laajuudeltaan vähintään 25 op. 

• Sisäilman epäpuhtaudet, terveysvaikutukset, tutkiminen ja torjunta13 op
• Rakennusfysiikka, fysikaaliset olosuhteet, kuntotutkimusmene telmät,  rakenne- ja tuotantotekniikka ja juridiikka, vähintään 9 op
•  Ilmanvaihto ja ilmastointitekniikka, vähintään 3 op
•  Näyttötyö 

Hinta, osallistujamäärä

9 600 € + alv 24 %, verollinen myyntihinta 11 904 €. Hinta sisältää koulutuksen, henkilökohtaisen opetussuunnitelman (HOPS) sekä mahdollisen AHOT-käsittelyn, opinnäytetyön ohjauksen ja päätösseminaarin.

Verkko-oppimisympäristöstä löytyvät opinto- ja lähdemateriaalit. Koulutus laskutetaan neljässä erässä.

Yhteystiedot

Suunnittelija Tiina Pyrstöjärvi
tiina.pyrstojarvi@uef.fi
040 355 3921

Referenssit

KOULUTUS- JA KEHITTÄMISPALVELU ADUCATE on Itä-Suomen yliopiston asiantuntijaorganisaatio, jossa työskentelee noin 70 koulutusalan ammattilaista.
Koulutam me ja valmennamme vuoden aikana 15 000 oppijaa.  Koulutuksemme perustuu yliopistomme vahvuusalueisiin sekä uusimman tieteellisen tiedon hyödyntämiseen.