Takaisin

Osaava tietosuojavastaava (15 op), Tampere 2019

Osaava tietosuojavastaava -täydennyskoulutusohjelma uudistui EU:n uuden tietosuoja-asetuksen myötä. Tietosuoja-asetusta alettiin soveltaa 25.5.2018. Tietosuoja-asetusta on noudatettava kaikessa henkilötietojen käsittelyssä.

Rekisterinpitäjän on nimettävä tietosuojavastaava hoitamaan asetuksessa säädettyjä tehtäviä. Tietosuojavastaavalla on oltava mm. riittävä osaaminen tietosuojalainsäädännöstä, alan käytänteistä ja valmiudet säädettyjen tehtävien suorittamiseen.

Osaava tietosuojavastaava 15 op -täydennyskoulutusohjelma luo valmiuksia yritysten ja julkisen hallinnon tietosuojavastaaville hankkia riittävä pätevyys tehtävien hoitamiseksi.

Kenelle?

Tietosuojavastaavan tehtäviin aikovat ja tietosuojavastaavina toimivat sekä rekisterinpidosta vastaavat henkilöt.

Kesto, laajuus ja rakenne

3.4.2019–15.11.2019

Hinta, osallistujamäärä

Koulutuksen hinta on 3150 € + alv 24 %, verollinen myyntihinta 3 906 €
(sisältää luennot, sähköisen luentomateriaalin, tehtävän ohjauksen, iltapäiväkahvit).

Yhteystiedot

Eeva Karttunen, suunnittelija
050 361 9284

Timo Hyttinen, koulutussihteeri
050 520 8069

etunimi.sukunimi@uef.fi

Ilmoittautuminen

Sähköisesti viimeistään 18.3.2019
Ilmoittaudu tästä

Osallistujat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä,
ryhmäkoko vähintään 13 enintään 20.

Lisätietoja

Katso myös Kirkon henkilöstökoulutustarjonta
http://sakasti.evl.fi

Referenssit

Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate on Itä-Suomen yliopiston asiantuntijaorganisaatio, jossa työskentelee noin 70 koulutusalan ammattilaista. Koulutamme ja valmennamme vuoden aikana 15 000 oppijaa. Koulutuksemme perustuu yliopistomme vahvuusalueisiin sekä uusimman tieteellisen tiedon hyödyntämiseen. Aducatella on vankka kokemus tietosuojavastaavien kouluttamisesta. Olemme kouluttaneet mm. sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojavastaavia vuodesta 2007 alkaen, jolloin sosiaali- ja terveydenhuoltoon tuli nimetä tietosuojavastaavat.