Takaisin

Osaava tietosuojavastaava (15 op), Tampere 2019

Osaava tietosuojavastaava -täydennyskoulutusohjelma uudistui EU:n uuden tietosuoja-asetuksen myötä. Tietosuoja-asetusta alettiin soveltaa 25.5.2018. Tietosuoja-asetusta on noudatettava kaikessa henkilötietojen käsittelyssä.

Rekisterinpitäjän on nimettävä tietosuojavastaava hoitamaan asetuksessa säädettyjä tehtäviä. Tietosuojavastaavalla on oltava mm. riittävä osaaminen tietosuojalainsäädännöstä, alan käytänteistä ja valmiudet säädettyjen tehtävien suorittamiseen.

Osaava tietosuojavastaava 15 op -täydennyskoulutusohjelma luo valmiuksia yritysten ja julkisen hallinnon tietosuojavastaaville hankkia riittävä pätevyys tehtävien hoitamiseksi.

Kenelle?

Tietosuojavastaavan tehtäviin aikovat ja tietosuojavastaavina toimivat sekä rekisterinpidosta vastaavat henkilöt.

Kesto, laajuus ja rakenne

Koulutusohjelma koostuu kolmesta kahden päivän lähijaksosta, asiantuntija-alustuksista sekä itsenäisestä työskentelystä (kehittämistehtävä ja hyvät käytänteet) ajalla 6.6.2019–15.11.2019.

1. Tiedonhallinnan lainsäädäntö tietosuojavastaaville (3 op), 6.-7.6.2019

Miten tiedonhallinnasta ja tietosuojasta on säädetty ja miten lainsäädäntöä tulisi tulkita? Mitä lainsäädäntöä tietosuojavastaavan tulisi tuntea tehtäviään hoitaessa? Mitkä ovat rekisterinpitäjän ja tietojenkäsittelijöiden vastuut ja velvollisuudet sekä rekisteröidyn oikeudet? Kenellä on oikeus tietoon ja miten tietojen käsittelyoikeuksia on rajoitettu lainsäädännössä? Miten tietosuojavaatimukset tulisi huomioida erilaisissa palvelusopimuksissa?
Kouluttaja: HTT, julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen

HUOM! Koulutuspäivät 6.-7.6. (klo 9-16, yhteensä 12 h) soveltuvat kaikille ajankohtaiskoulutukseksi. Uuteen tiedonhallintalakiin on keskitetty julkisen hallinnon tiedonhallintaa koskevat säädökset. Kahden koulutuspäivän hinta on 1150 € + alv 24 %, verollinen myyntihinta 1 364 €.
 

2. a) Tietosuojavastaavan asema ja tehtävät (3 op), b) TIetosuojavastaavana julkisella sektorilla, c) Kehittämistehtävän (6 op) tuki, 10.-11.9.2019

a. Tietosuojavastaavan asema ja tehtävät, HTT, julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen

b. Tietosuojavastaavana julkisella sektorilla, FM, tietosuojavastaava Helena Eronen

c. Kehittämistehtävän ohjeistus ja tuki, TtM, Ritva Karjalainen-Jurvelin


3. a) Tietoturva ja riskienhallinta osana tietosuojavastaavan työtä (3 op), b) Kehittämistehtävän purku, 14.-15.11.2019
a. Tietoturva ja riskienhallinta osana tietosuojavastaavan työtä, 14.11.2019
Kuka johtaa ja ohjaa tietosuoja ja tietoturvakäytäntöjä? Miten kansalaisten katseluoikeus ja sähköistyvät palvelut muuttavat toimintatapoja vai muuttavatko? Mitkä tekijät vaikuttavat hyvän tietosuojatason toteutumiseen? Kuinka ennakoivilla toimilla voidaan varmistaa hyvän tietosuojan toteutuminen? Perehdymme mm. asiakastietojen käsittelyn valvontatapoihin mm. lokitietojen seuranta, asiakkaiden informointiin ja tietosuojapolitiikkojen sisältöön. Ennakkotehtävä, joka puretaan koulutuspäivän alussa ja on samalla johdanto loppupäivän luennoille.
Kouluttaja: OTT, Jyri Paasonen

b. Kehittämistehtävän purku, palaute ja koulutuksen päätös, 15.11.2019
Kouluttaja: TtM Ritva Karjalainen-Jurvelin


Suorittamistapa: Luennot, itsenäinen opiskelu ja työelämälähtöiset oppimistehtävät

Hinta, osallistujamäärä

Koulutuksen hinta on 3150 € + alv 24 %, verollinen myyntihinta 3 906 €
(sisältää luennot, sähköisen luentomateriaalin, tehtävän ohjauksen, iltapäiväkahvit).

Yhteystiedot

Eeva Karttunen, suunnittelija
050 361 9284

Timo Hyttinen, koulutussihteeri
050 520 8069

etunimi.sukunimi@uef.fi

Ilmoittautuminen

Sähköisesti viimeistään 22.5.2019
Ilmoittaudu tästä

HUOM! Jos osallistut vain osioon 1 (6.-7.6.2019), niin laita ilmoittautumislomakkeen kohtaan lisätietoja tästä huomautus.

Osallistujat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä,
ryhmäkoko vähintään 13 enintään 20.

Koulutus toteutuu!

Lisätietoja

Katso myös Kirkon henkilöstökoulutustarjonta
http://sakasti.evl.fi

Referenssit

Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate on Itä-Suomen yliopiston asiantuntijaorganisaatio, jossa työskentelee noin 70 koulutusalan ammattilaista. Koulutamme ja valmennamme vuoden aikana 15 000 oppijaa. Koulutuksemme perustuu yliopistomme vahvuusalueisiin sekä uusimman tieteellisen tiedon hyödyntämiseen. Aducatella on vankka kokemus tietosuojavastaavien kouluttamisesta. Olemme kouluttaneet mm. sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojavastaavia vuodesta 2007 alkaen, jolloin sosiaali- ja terveydenhuoltoon tuli nimetä tietosuojavastaavat.