Takaisin

Osaava tietosuojavastaava 15 op -täydennyskoulutusohjelma 2020, Helsinki

Osaava tietosuojavastaava -täydennyskoulutusohjelma uudistui EU:n uuden tietosuoja-asetuksen myötä. Tietosuoja-asetusta alettiin soveltaa 25.5.2018. Viranomaisten on nimettävä tietosuojavastaava hoitamaan asetuksessa säädettyjä tehtäviä. Tietosuojavastaavalla on oltava mm. riittävä osaaminen tietosuojalainsäädännöstä, alan käytänteistä ja valmiudet säädettyjen tehtävien suorittamiseen.

Osaava tietosuojavastaava 15 op -täydennyskoulutusohjelma luo valmiuksia julkisen hallinnon tietosuojavastaaville hankkia riittävä pätevyys tehtävien hoitamiseksi.

Kenelle?

Tietosuojavastaavan tehtäviin aikovat ja tietosuojavastaavina toimivat sekä rekisterinpidosta vastaavat henkilöt.

Kesto, laajuus ja rakenne

Koulutusohjelma koostuu kolmesta kahden päivän lähijaksosta, asiantuntija-alustuksista sekä itsenäisestä työskentelystä (kehittämistehtävä ja hyvät käytänteet).

1. lähijakso, 30.-31.1.2020
1. päivä
a) Tietosuojavastaavan asema ja tehtävät (3 op), 30.1.2020
HTT, julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen

2. päivä
b) Tietosuojavastaavana julkisella sektorilla, 31.1.2020
FM, tietosuojavastaava Helena Eronen
c) Kehittämistehtävän ohjeistus ja tuki, tehtävään sisältyy a) pohdintatehtävä ja b) kehittämistehtävä, 31.1.2020
HM, tietosuojavastaava Denis Galkin

2. lähijakso, 1.-2.6.2020
1. päivä
a) Tietosuojasääntely tietosuojavastaaville (osa I, 3 op), 1.6.2020
HTT, julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen
Miten tietosuojasta on säädetty ja miten lainsäädäntöä tulisi tulkita? Mitkä ovat rekisterinpitäjän ja tietojenkäsittelijöiden vastuut ja velvollisuudet? Miten tietosuojavaatimukset tulisi huomioida erilaisissa palvelusopimuksissa?

2. päivä
b) Tietoturva ja riskienhallinta osana tietosuojavastaavan työtä (3 op), 2.6.2020
OTT, Jyri Paasonen
Kuka johtaa ja ohjaa tietosuoja ja tietoturvakäytäntöjä? Miten kansalaisten katseluoikeus ja sähköistyvät palvelut muuttavat toimintatapoja vai muuttavatko? Mitkä tekijät vaikuttavat hyvän tietosuojatason toteutumiseen? Kuinka ennakoivilla toimilla voidaan varmistaa hyvän tietosuojan toteutuminen? Perehdymme mm. asiakastietojen käsittelyn valvontatapoihin mm. lokitietojen seuranta, asiakkaiden informointiin ja tietosuojapolitiikkojen sisältöön.

3. lähijakso, 7.-8.12.2020
1. päivä
a) Tiedonhallinta- ja julkisuuslainsäädäntö tietosuojavastaaville (osa II, 3 op), 7.12.2020
HTT, julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen
Kenellä on oikeus tietoon, milloin tietoja saa käsitellä, miten julkisuus- ja salassapitolainsäädäntö vaikuttaa tietosuojan toteuttamiseen ja miten tiedonhallinnan sääntely vaikuttaa tietosuojaan? Miten tietosuojavastaavan on sovellettava tiedonhallinta- ja julkisuuslainsäädäntöä omassa työssään?

2. päivä
b) Kehittämistehtävän (6 op) purku, palaute ja koulutuksen päätös, 8.12.2020
HM, tietosuojavastaava Denis Galkin

Hinta, osallistujamäärä

3 150 € + alv 24 %, verollinen myyntihinta 3 906 € (sis. luennot, sähköinen luentomateriaali, tehtävän ohjaus, iltapäiväkahvit koulutuspäivinä).

Yhteystiedot

Suunnittelija Eeva Karttunen
eeva.karttunen@uef.fi
050 361 9284

Ilmoittautuminen

Sähköisesti viimeistään 15.1.2020
Ilmoittaudu
(ilmoittautumisjärjestys, ryhmäkoko vähintään 13 ja enintään 20).

Lisätietoja

Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducatella on vankka kokemus tietosuojavastaavien kouluttamisesta. Olemme kouluttaneet yli 1000 eri toimialojen tietosuojavastaavaa vuodesta 2007. Kouluttajamme ovat kokeneita laajan alan asiantuntemuksen omaavia henkilöitä.

Julkisoikeuden professori Tomi Voutilaisella on laaja-alainen asiantuntemus julkisuus- ja tietosuojalainsäädännöstä sekä julkisista hankinnoista. Hän on asiantuntija ja kokenut kouluttaja, joka on kouluttanut yli 1000 tietosuojavastaavaa vuodesta 2008 lähtien.

OTT Jyri Paasosella on laaja-alainen asiantuntemus turvallisuus- ja riskienhallintaan liittyvästä sääntelystä. Hän on työskennellyt vuosia alan tehtävissä yksityisellä ja julkisella sektorilla sekä toiminut alan kouluttajana ja asiantuntijana.

FM Helena Eronen toimii tietosuojavastaavana Itä-Suomen yliopistossa, hänellä on erittäin laaja ja pitkä käytännönkokemus ao. tehtävistä julkisella sektorilla.

Referenssit

KOULUTUS- JA KEHITTÄMISPALVELU ADUCATE on Itä-Suomen yliopiston asiantuntijaorganisaatio, jossa työskentelee noin 70 koulutusalan ammattilaista. Koulutamme ja valmennamme vuoden aikana 16 000 oppijaa. Koulutuksemme perustuu yliopistomme vahvuusalueisiin sekä uusimman tieteellisen tiedon hyödyntämiseen.