Takaisin

Osaamisen hallinnan uudet innovaatiot kehittyvien sosiaali‐ ja terveyspalveluiden tukena 

Kehittämistavoitteena oli luoda uusia innovatiivisia ratkaisuja osaamisen hallintaan ja synnyttää osaamisen hallintaa tukevaa alueellista osaamisverkostoyhteistyötä sekä tukea esimiesten ja henkilöstön hyvinvointia. Osaamisen hallintaa ja johtamista kehitettiin strategialähtöisesti. Hanke on toteutettu ajalla 1.8.2009 - 30.11.2011.


http://www2.uef.fi/documents/976466/1020646/eOsmo.pdf/4b402026-0765-48dd-b73d-b6d8798698e7