Takaisin

Näyttöön perustuva hoitotyö ja sen johtaminen (8 op)

Koulutuksessa perehdytään näyttöön perustuvan toiminnan osa-alueisiin ja toteutetaan osallistujan omaan työhön sovellettava kehittämistehtävä. Koulutuksessa käsitellään laajasti johtajan roolia näyttöön perustuvan toiminnan kehittämisessä ja käytäntöön viemisessä.
 

Tavoitteena on, että koulutukseen osallistuva

• Osaa prosessityöskentelyn menetelmän näyttöön perustuvan toiminnan kehittämisessä

• Osaa suunnitella ja toteuttaa näyttöön perustuvan toiminnan käytäntöön vientiprosessin

• Parantaa valmiuksiaan näyttöön perustuvan toiminnan kehittämisen johtamisessa

• Parantaa valmiuksiaan muutoksen johtamisessa

Kenelle?

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveydenhuollon hoitotyön kehittämistyötä tekeville johtajille, esimiehille ja muille asiantuntijoille.

Kesto, laajuus ja rakenne

Koulutus koostuu kahdesta opintojaksosta:

• Näyttöön perustuva hoitotyö 4 op

• Näyttöön perustuvan toiminnan johtaminen 4op

Molemmat opintojaksot sisältävät lähitapaamisia ja työskentelyä verkko-oppimisympäristössä.

Hinta, osallistujamäärä

Hinta ja koulutuspaikka sopimuksen mukaan.

Yhteystiedot

Suunnittelija Annamari Lastunen
annamari.lastunen@uef.fi
0294 457 110

Lisätietoja

Koulutussihteeri Tuula Tanskanen
tuula.tanskanen@uef.fi
0294 457 047

Referenssit

KOULUTUS- JA KEHITTÄMISPALVELU ADUCATE on Itä-Suomen yliopiston asiantuntijaorganisaatio, jossa työskentelee noin 70 koulutusalan ammattilaista. Koulutamme ja valmennamme vuoden aikana 15 000 oppijaa. Koulutuksemme perustuu yliopistomme vahvuusalueisiin sekä uusimman tieteellisen tiedon hyödyntämiseen.