Takaisin

Neuropsykiatrisen valmennuksen menetelmät 2 op

Koulutusjakson aikana tutustutaan neuropsykiatrisen valmennuksen menetelmien soveltamiseen opetus- ja ohjaustyössä. Koulutusjaksossa osallistujat saavat käytännönläheistä tietoa, kuinka nepsy-oppilaita voidaan tukea opetustilanteissa. Osallistujat myös soveltavat menetelmiä omassa opetuksessa, josta tehty raportti esitellään muille koulutuksen osallistujille koulutusjakson toisena lähipäivänä.


Sisältö:

  • Tukitoimet nepsy-oppilaiden vahvuuksien tukemiseen
  • Keinot toiminnanohjauksen kehittämiseen
  • Oppilaan itsetunnon vahvistaminen
  • Nepsy-oppilaan vahvuuksien tunnistaminen ja positiivinen palaute


Kouluttajina toimivat erityispedagogiikan, neuropsykologian sekä neuropsykiatrisen valmennuksen asiantuntijat.

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu perusopetuksen opetus- ja ohjaushenkilöstölle sekä perusopetuksen tukena työskenteleville soveltuville sidosryhmille.

Hinta, osallistujamäärä

Hanketta rahoittaa Opetushallitus.
Koulutus on osallistujille maksuton. Osallistujat vastaavat itse koulutukseen mahdollisesti liittyvistä majoitus- ja matkakustannuksista.

Yhteystiedot

Suunnittelija Sanna Soppela
050 590 3766
sanna.soppela@uef.fi

Referenssit

KOULUTUS- JA KEHITTÄMISPALVELU Aducate on Itä-Suomen yliopiston asiantuntijaorganisaatio, jossa työskentelee noin 70 koulutusalan ammattilaista. Koulutamme ja valmennamme vuoden aikana 15 000 oppijaa. Koulutuksemme perustuu yliopistomme vahvuusalueisiin sekä uusimman tieteellisen tiedon hyödyntämiseen.