Takaisin

Nepsy-oppilaat ja heidän tukeminen koulussa 2 op

Koulutusjakson tavoitteena on, että osallistuja tuntee keskeisimmät neuropsykologiset oireet lapsilla ja tunnistaa, kuinka ne voivat vaikuttaa opiskeluun, oppimiseen sekä oppilaan oman identiteetin muovautumiseen. Koulutuksessa tutustutaan nepsy-oppilaiden ratkaisukeskeiseen ja voimaannuttavaan ohjaukseen opetustilanteissa, jotta heidän vahvuuksiinsa osattaisiin kiinnittää riittävästi huomiota ja jotta heille pystyttäisiin erityisesti antamaan positiivisia kokemuksia kouluympäristössä.

Sisältö

  • neuropsykologiset oireet lapsilla ja nuorilla
  • arkielämän ja koulunkäynnin haasteet nepsy-lapsilla ja -nuorilla
  • nepsy-oppilaiden kohtaaminen
  • nepsy-oppilainen ratkaisukeskeinen ja voimaannuttava ohjaus

 

Kouluttajina toimivat erityispedagogiikan, neuropsykologian sekä neuropsykiatrisen valmennuksen asiantuntijat.

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu perusopetuksen opetus- ja ohjaushenkilöstölle sekä perusopetuksen tukena työskenteleville soveltuville sidosryhmille

Hinta, osallistujamäärä

Hanketta rahoittaa Opetushallitus.
Koulutus on osallistujille maksuton. Osallistujat vastaavat itse koulutukseen mahdollisesti liittyvistä majoitus- ja matkakustannuksista.
 

Yhteystiedot

Suunnittelija Sanna Soppela
050 590 3766
sanna.soppela@uef.fi

Referenssit

KOULUTUS- JA KEHITTÄMISPALVELU Aducate on Itä-Suomen yliopiston asiantuntijaorganisaatio, jossa työskentelee noin 70 koulutusalan ammattilaista. Koulutamme ja valmennamme vuoden aikana 15 000 oppijaa. Koulutuksemme perustuu yliopistomme vahvuusalueisiin sekä uusimman tieteellisen tiedon hyödyntämiseen.