Takaisin

Maahanmuuttajien opinto- ja urapolkujen tukeminen ohjauksessa 10 op

Mikä neuvoksi, kun maahanmuuttajanuori ei pääse opinto- ja urapolulla eteenpäin? Miten tunnistan todellisen osaamisen, kun yhteistä kieltä ei ole? Mistä ammattitaitoinen mutta heikosti suomea puhuva maahanmuuttaja löytäisi työpaikan? Vaikuttaako oppilaan etnisyys koulutus- ja uravalintoihin tai omaan ohjaukseeni?

Koulutusohjelmamme antaa valmiuksia nuorten ja aikuisten maahanmuuttajien kanssa tehtävään opinto- ja uraohjaukseen. Tutkimme yhdessä maahanmuuttajien moninaisia opinto- ja urapolkuja sekä oppimisen, pätevöitymisen ja työelämään etenemisen reittejä. Jaamme haasteita, etsimme ratkaisuja, kokeilemme ohjauksen menetelmiä ja uusia käytäntöjä. Kehitämme myös viestinnän ja vuorovaikutuksen taitoja ohjaus- ja neuvontatilanteissa.

Kouluttajina toimivat ajankohtaiset asiantuntijat, maahanmuuttajatyöstä pitkän kokemuksen omaavat ohjaajat ja opettajat sekä opinto- ja urapolkujen eri vaiheissa olevat maahanmuuttajat.

Koulutukseen sisältyy yksilöllisesti tai pienryhmässä tehtävä kehittämisprosessi, joka liittyy oman oppilaitoksen monikulttuurisen opinto- ja uraohjauksen kehittämiseen.

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu perusasteen, toisen asteen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön henkilöstölle. Koulutukseen voivat osallistua opettajat, ohjaajat ja muu henkilöstö, joka kohtaa työssään opinto- ja urapolkuja miettiviä maahanmuuttajia. Koulutus soveltuu maahanmuuttajien ohjaustyötä jo pitempään tehneille ja sitä vasta aloittaville.

Kesto, laajuus ja rakenne

Koulutus toteutetaan kevään ja syksyn 2018 aikana. Samansisältöiset lähipäivät toteutetaan Joensuussa ja Kuopiossa.  Koulutuskokonaisuuden yhteinen avaus on Joensuussa. Koulutuksen toteutusmuodot ovat joustavia. Tarvittaessa järjestetään mahdollisuus osallistumiseen etänä/verkossa.

Koulutuskokonaisuus sisältää viisi toisiaan tukevaa koulutusjaksoa, jotka voidaan suorittaa myös erikseen. Koulutuskokonaisuuden laajuus on yhteensä 10 opintopistettä.

Koulutus koostuu viidestä koulutusjaksosta:

 • Johdatus maahanmuuttajien opinto- ja uraohjaukseen (2 op)
  17. - 18.5.2018 Joensuu
  Koulutusjakson osaamistavoitteena on, että osallistuja hahmottaa maahanmuuttajien opinto- ja urapolkuja sekä pätevöitymisen mahdollisuuksia Suomessa ja etnisyyden vaikutusta ura- ja koulutusvalintoihin.
   
 • Monikulttuurisen ohjauksen käytännöt (2 op)
  27. - 28.8.2018 Joensuu
  30. - 31.8.2018 Kuopio
  Koulutusjakson osaamistavoitteena on, että osallistujan käsitys maahanmuuttajien ohjauksessa olennaisista kompetensseista syvenee. Osallistuja saa näkemystä oman ohjausstrategian, tavoitteellisen ohjauksen prosessien ja menetelmien kehittämiseen.
   
 • Kieli, viestintä ja vuorovaikutus maahanmuuttajien ohjauksessa (2 op)
  24. - 25.9.2018 Joensuu
  27. - 28.9.2018 Kuopio
  Koulutusjakson osaamistavoitteena on, että osallistujan viestinnän ja vuorovaikutuksen taidot kehittyvät. Osalistuja osaa paremmin arvioida ja tukea maahanmuuttajan kielellistä osaamista ja kehittymistä.
   
 • Maahanmuuttajan ohjaus työllistymiseen ja yrittäjyyteen (2 op)
  22. - 23.10.2018 Joensuu
  25. - 26.10.2018 Kuopio
  Koulutusjakson osaamistavoitteena on, että osallistuja tunnistaa maahanmuuttajien työllistymisen esteitä ja tietää niihin kehitettyjä ratkaisuja. Osallistuja tietää yrittäjyydestä työllistymisvaihtoehtona sekä tuntee uusimpia työnhaun kanavia. Lisäksi osallistuja on perehtynyt työpaikalla tapahtuvaan perehdyttämiseen ja kielivalmennukseen.
   
 • Hyvät käytännöt maahanmuuttajien opinto- ja uraohjauksessa -päätösseminaari (2 op)
  28.11.2018 Joensuu
  10.12.2018 Kuopio (seurattavissa verkossa)
  Koulutusjakson osaamistavoitteena on, että osallistuja tuntee maahanmuuttajien opinto- ja uraohjauksen hyviä käytäntöjä ja osaa hyödyntää näitä työssään. Päätösseminaarissa opiskelijat kokoavat yhteen monikulttuurisen ohjauksen ilmiöitä ja toteuttamiensa tehtävien tuottamia kokemuksia.

Hinta, osallistujamäärä

Koulutukset toteutetaan Opetushallituksen erityisavustuksella. Opetus ja materiaalit ovat osallistujille maksuttomia. Osallistujat vastaavat itse koulutukseen mahdollisesti liittyvistä muista kuluista, kuten majoitus- ja matkakustannuksista.

Yhteystiedot

Suunnittelija
Heli Kaarniemi
050 322 8644
heli.kaarniemi@uef.fi

Kouluttaja
Irina Tere
050 409 5548
irina.tere@uef.fi

Ilmoittautuminen

Sitovat ilmoittautumiset sähköisellä lomakkeella viimeistään 10.5.2018.

Ilmoittaudu tästä

Koulutukseen otetaan enintään 30 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Joensuuhun ja Kuopioon varataan 15 opiskelupaikkaa/paikkakunta. Etusijalla ovat koko koulutuskokonaisuuden suorittavat opiskelijat. Jos paikkoja jää, koulutusjaksoja voidaan suorittaa myös erikseen.

Lisätietoja

Referenssit

KOULUTUS- JA KEHITTÄMISPALVELU ADUCATE on Itä-Suomen yliopiston asiantuntijaorganisaatio, jossa työskentelee noin 70 koulutusalan ammattilaista. Koulutamme ja valmennamme vuoden aikana 15 000 oppijaa. Koulutuksemme perustuu yliopistomme vahvuusalueisiin sekä uusimman tieteellisen tiedon hyödyntämiseen.