Takaisin

Luottamushenkilökoulutukset

 

Koulutukset perehdyttävät osallistujat keskeisiin luottamustehtävän hoitoon liittyviin oikeudellisiin kysymyksiin, asioiden käsittelyyn ja päätöksentekoon kunnallisessa toimielimessä, esteellisyyskysymyksiin, julkisuus- ja tietosuojakysymyksiin sekä kuntatalouteen.
 
1. Asioiden käsittely kunnallisessa toimielimessä, 4 h
 • Kunnan toimiala ja tehtävät erityisesti kunnan järjestämisvastuun kannalta
 • Luottamushenkilön oikeudellinen asema ja sen keskeiset muutokset
 • Kunnan johtamisen oikeus ja päätöksentekomenettelyn pääpiirteet
 • Kunnan toiminnan valvonta ja kuntalaisen oikeussuoja

 

2. Luottamushenkilöiden tiedonsaantioikeudet ja salassapitovelvollisuus, 3 h

 • Julkisuus- ja salassapitosääntely osana kuntien toimintaa
 • Kunnan toimielimien vastuut julkisuuden toteuttamisessa
 • Kunnan luottamushenkilön tiedonsaantioikeudet
 • Kunnan luottamushenkilön salassapitovelvollisuus

 

 3. Kunnan toimielimen vastuut henkilötietojen käsittelyssä, 3 h

 • Tietosuojasääntely ja sen vaikutus kuntien toimielimien toimintaan
 • Kunnan toimielin rekisterinpitäjänä – vastuut ja velvollisuudet
 • Luottamushenkilöiden vastuut henkilötietojen käsittelyssä

 

4. Kuntatalous, 3 h

 • Kunnan talousarvio- ja taloussuunnittelu
 • Kirjanpito, tilinpäätös ja toimintakertomus
 • Talouden tarkastus
 • Valtionosuuslainsäädäntö

Kenelle?

Kuntien luottamushenkilöille ja viranhaltijoille sekä muille kiinnostuneille

Hinta, osallistujamäärä

Koulutuksen hinta riippuu sisällön laajuudesta ja toteutustavasta ja se sovitaan tilaajan kanssa erikseen.

Yhteystiedot

Anne Keränen, suunnittelija,050 309 2839, anne.keranen@uef.fi
Timo Hyttinen, koulutussihteeri, 050 520 8069, timo.hyttinen@uef.fi

Lisätietoja

Koulutus voidaan järjestää lähiopetuksena tilaajan toivomassa paikassa, tai videovälitteisesti.

 

Kouluttajat

Julkisoikeuden professori, HTT Tomi Voutilainen,  FM Tommi Oikarinen ja professori emeritus Tarmo Miettinen
 

 

Referenssit

KOULUTUS- JA KEHITTÄMISPALVELU ADUCATE on Itä-Suomen yliopiston asiantuntijaorganisaatio, jossa työskentelee noin 70 koulutusalan ammattilaista. Koulutamme ja valmennamme vuoden aikana 15 000 oppijaa.  Koulutuksemme perustuu yliopistomme vahvuusalueisiin sekä uusimman tieteellisen tiedon hyödyntämiseen.