Takaisin

LÄÄKÄRIN SUOMI - Maahanmuuttajalääkärin kielelliset valmiudet, Tampere 2018-2019

Koulutuksen tavoitteena on antaa maahanmuuttajalääkärille kattava kuva lääkärin tehtävistä suomalaisessa terveyskeskuksessa ja sairaalassa sekä valmiuksia toimia työhön kuuluvissa vuorovaikutustilanteissa.

Koulutus muodostuu ammatillisista sisällöistä ja niihin integroidusta suomen kielen opetuksesta. Koulutuksen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat sekä lääketieteen että suomen kielen asiantuntijat.

Koulutus koostuu kolmesta moduulista. Osallistuja suorittaa kaikki kolme moduulia. Lähipäivien lisäksi koulutukseen kuuluu verkko-opiskelua ja muuta itsenäistä työskentelyä.

Koulutuksen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää annettujen tehtävien tekemistä sekä muutoinkin aktiivista ja itsenäistä työskentelyä. Lähipäivissä läsnäolo on pakollista.

Opetuskieli on suomi.

Kenelle?

Maahanmuuttajalääkärit ja -hammaslääkärit

  • jotka ovat suorittaneet lääkärin tai hammaslääkärin tutkinnon muualla kuin Suomessa.
  • joiden suomen kielen taito on vähintään eurooppalaisen viitekehyksen tasolla B1/YKI3 (sujuva peruskielitaito selviytyminen arkielämässä).
  • Koulutukseen voivat osallistua laillistamiskokeeseen valmistautuvat tai jo työssä olevat lääkärit, joiden suomen kielen taito kaipaa kohentamista.

Kesto, laajuus ja rakenne

12.9.2018–29.3.2019

Hinta, osallistujamäärä

Koulutus on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa ja osallistujille maksutonta.

Ilmoittautuminen

Koulutukseen haetaan e-lomakkeella 21.8.2018 mennessä:

Hae tästä


 

Lisätietoja

Kouluttajat ovat Tampereen yliopiston, Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston asiantuntijoita.
 

Voit tiedustella koulutuksesta sähköpostilla:

laakarin.suomi@uta.fi