Takaisin

LÄÄKÄRIN SUOMI - Lääkärin laillistamiskokeeseen valmistava koulutus, Helsinki 2019

Koulutus muodostuu ammatillisista sisällöistä ja niihin integroidusta suomen kielen opetuksesta. Sen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat sekä lääketieteen että suomen kielen asiantuntijat.

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu laillistamiskokeisiin valmistautuville maahanmuuttajalääkäreille ja ‑hammaslääkäreille.

Esivaatimuksena on muualla kuin Suomessa suoritettu lääkärin tutkinto sekä suomen kielen taito vähintään B1/YKI3.

Kesto, laajuus ja rakenne

Koulutus järjestetään Helsingissä 14.5.2019 - 26.11.2019.

MODUULIT

Moduuli 1
Ammatillisessa osuudessa saadaan yleiskuva Suomen terveydenhuoltojärjestelmän rakenteesta sekä siitä, miten lääkäri toimii suomalaisessa terveydenhuollossa. Suomen kielen osiossa kartoitetaan oman kielitaidon lähtötaso ja opetellaan kielenopiskelun taitoja. Samalla opitaan ammatillisessa osiossa tarvittavaa sanastoa.

Moduuli 2
Ohjattua itsenäistä työskentelyä sisältävän moduulin tarkoituksena on vahvistaa osallistujien suomen kielen taitoa. Moduuli koostuu neljästä osiosta, joissa kussakin käsitellään jotain keskeistä kieliopin ilmiötä sekä harjoitellaan kirjoittamista, tekstin ymmärtämistä ja puhumista sekä puheen ymmärtämistä.

Moduuli 3
Ammatillinen osuus keskittyy lääkärin toimintaan suomalaisessa terveydenhuoltojärjestelmässä. Ammatillisen osuuden teemoja ovat mm. lääkärin tehtävät potilaan hoitoprosessissa, vastaanoton kulku ja vuorovaikutus sekä moniammatillinen yhteistyö. Suomen kielen osuudessa harjoitellaan lääkärin työssä keskeisiä kielenkäyttötilanteita.

Hinta, osallistujamäärä

Koulutus on Uudenmaan ELY-keskuksen rahoittamaa ja osallistujille maksutonta.

Ilmoittautuminen

Sähköisellä lomakkeella TE-toimiston sivuilla 25.3.2019 mennessä.
Koulutusnumero on 684529.

Lisätietoja

Koulutuksen järjestäjä on Tampereen yliopisto.
 

Kouluttajat ovat Tampereen yliopiston, Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston asiantuntijoita.
 

Voit tiedustella koulutuksesta sähköpostilla:

laakarin.suomi@tuni.fi