Takaisin

Karjalan tasavallan ja Suomen vankiloiden välisen virkamiesvaihdon kehittämishanke

Karjalan tasavallan ja Suomen vankiloiden virkamiesvaihdon kehittämishankkeen tavoitteena on kehittää vankeinhoitolaitosten välistä virkamiesvaihtoa sekä luoda toimiva verkosto vankiloiden ja muiden keskeisten sidosryhmien välille. Hanke toteutettiin ajalla 1.3.2009 – 31.12.2010 ja se oli rahoitettu Suomen ulkoasiainministeriön lähialueyhteistyömäärärahoituksella.