Takaisin

Emba Johtamisen kivijalka – JOKI-opinnot (25 op)

Johtamisen kivijalka – JOKI-opinnoista (25 op) saat uusia näkökulmia liiketoiminnan johtamiseen ja strategiatyöhön. Johtajana ja esimiehenä olet suunnannäyttäjä ja luot edellytyksiä onnistuneille suorituksille.

Opinnoissa

 • kehityt johtajana
 • perehdyt strategiseen johtamiseen eri näkökulmista
 • saat apuja tilinpäätöksen tulkintaan
 • ymmärrät asiakkuusajattelun merkityksen liiketoiminnassa
 • löydät malleja liiketoiminnan analysointiin
 • saat uutta tietoa, työkaluja ja osaamista jaettavaksi myös organisaatioosi
 • laajennat omaa asiantuntijaverkostoasi

Kenelle?

Yritysten ja organisaatioiden johtotehtävissä, esimiesasemassa tai asiantuntijatehtävissä työskenteleville henkilöille.

Kesto, laajuus ja rakenne

Opinnot  koostuvat viidestä kahden päivän mittaisesta opintojaksosta Kuopiossa tai Joensuussa. Jaksot ovat:

 • Liiketoiminnan analyysityökalut, 9.-10.3.2020
 • Talouden johtaminen, 2.-3.9.2020
 • Strateginen ajattelu ja johtaminen, 3.-4.12.2020
 • Johtaminen tänään ja tulevaisuudessa, kesäkuu 2021
 • Asiakkuuksien johtaminen, joulukuu 2021
 • Liiketoiminnan analyysityökalut, kevät 2022

Opintoihin kuuluu myös oman työn ja työyhteisön kehittämiseen sovellettavia tehtäviä, yrityscaseja, ryhmätöitä ja kirjallisuutta. Opinnoissa hyödynnetään sähköistä oppimisympäristöä. Monialainen osallistujajoukko auttaa sinua paitsi luomaan uusia verkostoja myös jakamaan johtamiskokemuksia ja -taitoja.

Kouluttajina toimivat oman alansa vahvat osaajat, mm. Aulikki Sippola, Kari Lohivesi, Olli-Pekka Pohjanmäki, Jukka Pellinen ja Jyrki Saarinen. Kouluttajat kannustavat aktiiviseen keskusteluun ajankohtaisista aiheista ja johtamisen haasteista. Koulutuspäivien vuorovaikutus onkin tärkeä osa oppimista.

Opinnot ovat osa Itä-Suomen yliopiston UEF EMBA -ohjelmaa, mutta ne voi suorittaa myös itsenäisenä kokonaisuutena.

Hinta, osallistujamäärä

6 875 € + alv 24 %, verollinen myyntihinta 8 525 €.

Koulutuksen hinta sisältää lähiopetuspäivät, koulutusmateriaalin ja tehtävät, kahvit sekä henkilökohtaisen ohjauksen.  

Opiskelija vastaa itse ruokailu-, matka-, ja majoitus- sekä kirjallisuuden kuluista. Opinnot laskutetaan useammassa erässä.

Yhteystiedot

Anna Hartikainen
anna.hartikainen@uef.fi
040 774 1320

Lisätietoja

Lisätietoja UEF EMBA -opinnoista: aducate.fi/emba

Referenssit

”Eri alojen ihmisten kanssa käydyt keskustelut avasivat näkökulmia, joita minun on työssäni otettava entistä enemmän huomioon. Erityisen tärkeinä omalle johtamistyölleni pidin strategiseen johtamiseen ja taloushallintoon liittyneitä jaksoja, joilla saatuja oppeja tuli heti vietyä käytäntöön.” 

– Leena Setälä, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja