Takaisin

Ilmastonmuutos ja riskien hallinta metsien hoidossa ja käytössä (2 op)

Mitä näkymiä uusin tutkimustieto avaa ilmastonmuutoksen vaikutuksesta metsien kasvuun, tuhoriskeihin, metsien hoitoon ja puunkorjuuseen eri alueilla Suomessa? Millaisia epävarmuustekijöitä ennusteisiin liittyy? Miten metsien hoidon ja käytön päätöksenteossa kannattaa varautua muuttuvaan ilmastoon ja metsätuhoriskien kasvuun? Opintojaksolla tarkastellaan näitä kysymyksiä sekä pitkällä aikavälillä että ajankohtaisten metsänhoidon päätösten näkökulmasta ottaen huomioon uusien biojalostamoinvestointien myötä näköpiirissä oleva hakkuiden lisääntyminen eri alueilla. Koulutuksessa hyödynnetään meneillään olevan FORBIO-hankkeen tuoreimpia tutkimustuloksia.

Kenelle?

Metsätalouden ja puunhankinnan palvelujen asiantuntijat, kehittäjät ja johtajat metsäpalveluyrityksissä, metsäteollisuuden puunhankinnassa, metsänhoitoyhdistyksissä ja neuvontaorganisaatioissa. Yhteismetsien, kuntien, seurakuntien ja valtion metsien hoidosta vastaavat. Metsäsijoittajat, metsätalousyrittäjät ja muut metsänomistajat.

Kesto, laajuus ja rakenne

Opintojakso koostuu viidestä 2-3 tunnin mittaisesta koulutustilaisuudesta etäyhteydellä (myös tallenne katsottavissa).  Aluksi laaditaan orientoivaa aineistoa ja osallistujien omia kokemuksia/näkemyksiä hyödyntävä ennakkotehtävä, joka pohjustaa koulutukseen liittyvää kehittämistehtävää. Kehittämistehtävän tuotoksia esitellään verkkotapaamisessa opintojakson lopuksi.

Koulutuksen toteutuksen ajankohdat sovitaan yhdessä osallistujien kesken, kun vähintään 15 osallistujaa on tiedossa.

Koulutuksen sisältö ja kouluttajat

Dosentti Ari Venäläinen, Ilmatieteen laitos

  • Ilmaston vaihtelut ja muutos sekä arvioiden epävarmuustekijät
  • Ilmastolliset riskit metsille ei alueilla ja aikajänteillä

Professori Heli Peltola, Itä-Suomen yliopisto

  • Ilmastonmuutoksen ja metsien hoidon vaikutukset metsävaroihin, puuntuotantoon ja ekosysteemipalveluihin
  • Abioottisten metsätuhoriskien (esim. tuuli) hallinta muuttuvassa ilmastossa

Erikoistutkija Heli Viiri, Luonnonvarakeskus

  • Bioottisten (esim. hyönteiset, taudit) metsätuhoriskit ja hallinta muuttuvassa ilmastossa

Kehittämistehtävien esittely/ työpaja verkossa:
-moderaattorina professori Heli Peltola, Itä-Suomen yliopisto

Ilmastonmuutokseen sopeutumisen vaihtoehtoiset strategiat päätöksenteossa ja käytännössä. Kokemuksia, ideoita ja kehittämistarpeita.

 

Pääkouluttajana toimii metsänhoitotieteen professori Heli Peltola Itä-Suomen yliopistosta. Hän johtaa parhaillaan myös näihinkin kysymyksiin paneutuvaa Suomen akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa FORBIO: Kestävä, ilmastoneutraali ja resurssitehokas metsäbiotalous -hanketta. Muita kouluttajia ovat dosentti Ari Venäläinen Ilmatieteen laitokselta ja  erikoistutkija Heli Viiri Luonnonvarakeskuksesta.

Hinta, osallistujamäärä

750 € + alv 24%, verollinen myyntihinta 930 €.
(Mikäli samasta organisaatiosta yli 3 osallistujaa, koko ryhmän maksuista 20% alennus.)

Hintaan sisältyy luennot ja koulutusmateriaali sähköisessä muodossa. (Opintojakso toteutuu, mikäli vähintään 15 osallistujaa)

Yhteystiedot

Kari Pasanen
Suunnittelija, MMM
kari.pasanen@uef.fi   
050 528 4665 

Ilmoittautuminen

Täytä alustava ilmoittautumislomake. Toteutuksen ajankohdat ja sovitaan myöhemmin yhdessä ilmoittautuneiden kanssa.  

Ilmoittaudu tästä

Lisätietoja

Kouluttajat

  
Ari Venäläinen

Heli Peltola
 
Heli Viiri

 

Aihepiiriin orientoiva maksuton webinaari järjestettiin toukokuussa 2017: Metsäbiotalous muuttuvassa ilmastossa, Katso tallenne

Tämä opintojakso on osa Uudistuvan metsäbiotalouden johtaminen
-koulutusohjelmaa. Katso myös muut opintojaksot.

Referenssit

KOULUTUS- JA KEHITTÄMISPALVELU ADUCATE on Itä-Suomen yliopiston asiantuntijaorganisaatio, jossa työskentelee noin 70 koulutusalan ammattilaista. Koulutamme ja valmennamme vuoden aikana noin 15 000 oppijaa. Koulutuksemme perustuu yliopistomme vahvuusalueisiin sekä uusimman tieteellisen tiedon hyödyntämiseen.