Takaisin

Hallinto- ja seurakuntasihteerien lakikoulutus (1 op), 13.-14.6.2019 Helsinki

Sisältö

  • hyvän hallinnon perusteet
  • hallintoasioiden käsittelyä koskevat keskeiset menettelyvaatimukset
  • kokousasioiden valmistelu
  • tiedoksianto- ja toimeenpano
  • muutoksenhaku


Osaamistavoite
Osallistuja tuntee kokousasioiden valmistelun, tiedoksianto- toimeenpano- ja muutoksenhakumenettelyn sekä soveltuvin osin aihepiirin sääntelyn pääperiaatteet seurakuntien ja oman työnsä näkökulmasta ja osaa soveltaa saamaansa tietoa työssään.

Ennakkotehtävä
Enakkotutustuminen: Kirkkolaki (1054/1993), Kirkkojärjestys (1055/1991 v. 1993), Kirkon vaalijärjestys (1056/1993), Hallintolaki (434/2003).

Ennakkokysymykset
Ennen koulutusta voi toimittaa käytännön työhön liittyviä kirjallisia ennakkokysymyksiä sähköpostilla timo.hyttinen@uef.fi.

Kenelle?

Seurakuntien hallinto- ja seurakuntasihteerit

Hinta, osallistujamäärä

875 € + alv 24 %, verollinen myyntihinta 1 085 €.  Hintaan sisältyy opetus, sähköinen luentomateriaali, aamu- ja iltapäiväkahvi sekä lounas.

Yhteystiedot

Eeva Karttunen, suunnittelija
050 361 9284

Timo Hyttinen, koulutussihteeri
050 520 8069

etunimi.sukunimi@uef.fi.

Ilmoittautuminen

Koulutukseen ilmoittaudutaan sitovasti viimeistään 1.6.2019.

Ilmoittaudu tästä

 

Koulutus toteutuu, jos osallistujia on vähintään 12. Koulutus voidaan toteuttaa myös tilauskoulutuksena, jolloin hinta, ajankohdat ja muut ehdot sovitaan erikseen.

Koulutus toteutuu!

Lisätietoja

Kouluttaja
Asiantuntijana ja kouluttajana toimii HTT, yliopistonlehtori Ulla Väätänen.

Järjestäjä
Koulutuksen järjestää Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate.

Katso myös Kirkon henkilöstökoulutustarjonta http://sakasti.evl.fi

Referenssit

KOULUTUS- JA KEHITTÄMISPALVELU ADUCATE on Itä-Suomen yliopiston asiantuntijaorganisaatio, jossa työskentelee noin 70 koulutusalan ammattilaista. Koulutamme ja valmennamme vuoden aikana 15 000 oppijaa. Koulutuksemme perustuu yliopistomme vahvuusalueisiin sekä uusimman tieteellisen tiedon hyödyntämiseen.