Takaisin

Hallinto- ja seurakuntasihteerien lakikoulutus 1 op, Helsinki

  • hyvän hallinnon perusteet
  • hallintoasioiden käsittelyä koskevat keskeiset menettelyvaatimukset
  • kokousasioiden valmistelu
  • tiedoksianto- ja toimeenpano
  • muutoksenhaku

 

Osaamistavoite
Osallistuja tuntee kokousasioiden valmistelun, tiedoksianto- toimeenpano- ja muutoksenhakumenettelyn sekä soveltuvin osin aihepiirin sääntelyn pääperiaatteet seurakuntien ja oman työnsä näkökulmasta ja osaa soveltaa saamaansa tietoa työssään.

Kenelle?

Seurakuntien hallinto- ja seurakuntasihteerit

Kesto, laajuus ja rakenne

11.-12.6.2020
 

Ennakkotehtävä
Enakkotutustuminen: Kirkkolaki (1054/1993), Kirkkojärjestys (1055/1991 v. 1993), Kirkon vaalijärjestys (1056/1993), Hallintolaki (434/2003).

Ennakkokysymykset
Ennen koulutusta voi toimittaa käytännön työhön liittyviä kirjallisia ennakkokysymyksiä sähköpostilla timo.hyttinen@uef.fi.

Hinta, osallistujamäärä

910 € + alv 24 %, verollinen myyntihinta 1 128,40 €.  Hintaan sisältyy opetus, sähköinen luentomateriaali, aamu- ja iltapäiväkahvi sekä lounas.

Yhteystiedot

Suunnittelija Anne Keränen
050 309 2839
anne.keranen@uef.fi

Koulutussihteeri Timo Hyttinen
050 520 8069
timo.hyttinen@uef.fi

Ilmoittautuminen

Koulutukseen ilmoittaudutaan sitovasti viimeistään 28.5.2020.

Ilmoittaudu

Koulutus toteutuu, jos osallistujia on vähintään 13. Koulutus voidaan toteuttaa myös tilauskoulutuksena, jolloin hinta, ajankohdat ja muut ehdot sovitaan erikseen.

Lisätietoja

Asiantuntijana ja kouluttajana toimii yliopisto-opettaja Jonna Kosonen, Itä-Suomen yliopistosta.

Referenssit

KOULUTUS- JA KEHITTÄMISPALVELU ADUCATE on Itä-Suomen yliopiston asiantuntijaorganisaatio, jossa työskentelee noin 70 koulutusalan ammattilaista. Koulutamme ja valmennamme vuoden aikana 15 000 oppijaa. Koulutuksemme perustuu yliopistomme vahvuusalueisiin sekä uusimman tieteellisen tiedon hyödyntämiseen.