Takaisin

Future Leadership - ihmisen johtamisen koulutusohjelma 10 op

Koulutuksen kantava teema on valmentava esimiestyö, ja se toteutetaan valmentamisen, oivalluttamisen ja kokeilukulttuurin keinoin. Osallistujat tutustuvat, harjoittelevat ja kokeilevat käytännössä ratkaisukeskeistä valmentamista esimiestyön eri tilanteissa.

Osallistujat oppivat

  • käyttämään valmentavaa työotetta esimiestyössä
  • luomaan edellytyksiä motivaatiolle
  • vahvistamaan uudistumiskykyä
  • fasilitoimaan ryhmän työskentelyä
  • johtamaan tunteita
  • lisäämään ratkaisupuhetta
  • tekemään enemmän viisaita päätöksiä

Osallistujat saavat myös henkilökohtaista valmennusta ammattivalmentajalta.

Kenelle?

Esimiestehtävissä työskentelevät henkilöt.

Kesto, laajuus ja rakenne

Koulutuksen laajuus on 10 opintopistettä. Koulutus sisältää 9 koulutuspäivää, joiden aikana pohditaan valmentavaa esimiestyötä optimaalisen toimintakyvyn psykologian, ratkaisukeskeisyyden ja sosiaalisten neurotieteiden näkökulmasta. Osallistujat saavat käyttöönsä yli kymmenen eri menetelmää, joita harjoitellaan pari- ja ryhmäharjoituksien avulla. Koulutuspäivien jälkeen osallistujat kokeilevat käytännössä oppimiaan menetelmiä. Osallistujat saavat myös omakohtaisen kokemuksen valmennuksesta (kaksi noin 1,5h tunnin valmennuskeskustelua).
 

Koulutus antaa tietoa ja taitoja valmentavaan esimiestyöhön, jotta osallistujat voivat innostaa henkilöstöä uuden oppimiseen, luoda mahdollisuuksia ja puitteet uuden oppimiseen ja vahvistaa kokeilukulttuuria omassa työyhteisössään. Näin osallistujat voivat onnistuneesti vahvistaa henkilöstön voimavaroja, edistää tuottavuutta ja hyvinvointia tukevaa vuorovaikutusta, tukea henkilöstön uudistumiskykyä sekä innostaa henkilöstöä kohtaamaan uusia (oppimis)haasteita.


Koulutus toteutetaan Kuopiossa Itä-Suomen yliopiston kampuksella.


Koulutus koostuu kahdesta osasta. Osallistuja voi ilmoittautua toiseen ja/tai molempiin osiin. Koulutuspäivät pidetään klo 9.00 – 15.00 välisenä aikana.

 

  Future Leadership OSA I  
  Jakso Koulutuspäivä
1 Oivalluksien synnyttäminen – valmentava työote 16.1.2020
2 Edellytyksien luominen motivaatiolle – motivaation johtaminen 13.2.2020
3 Työntekijän kasvu omaan potentiaaliin – uudistumisen johtaminen 12.3.2020
4 Tulevaisuudessa tarvittava kompetenssi – osaamisen johtaminen 16.4.2020
5 Optimaalisen toimintakyky - tunteiden johtaminen 19.5.2020
     
  Future Leadership OSA II  
  Jakso Koulutuspäivä
6 Kukoistuksen tukeminen - vahvuuksien johtaminen 27.8.2020
7 Ratkaisupuheen lisääminen - ratkaisukeskeiset vuorovaikutusmenetelmät 24.9.2020
8 Haastavat vuorovaikutustilanteet – työpaja 22.10.2020
9 Tietoinen päätöksenteko – ajattelun vinoumat 26.11.2020
10 Oma valmennus   sovitaan erikseen
     
  Varapäiviä (kouluttajan sairastumisen tms. varalle) ovat 16.6.2020 ja 15.12.2020.  

 

Hinta, osallistujamäärä

Koulutuksen (osat I ja II) hinta on 2200 euroa + ALV24% (528 euroa), verollinen myyntihinta 2728 euroa.

Osan I ja osan II hinta on 1300 euroa + AVL24% (312 euroa), verollinen myyntihinta 1612 euroa.

 

Yhteystiedot

Kysy lisää
Arttu Puhakka, ratkaisukeskeinen valmentaja

GSM 050 406 4310

etunimi.sukunimi@uef.fi
 

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 2.12.2019 klo 12:00 mennessä.

Ilmoittaudu tästä


Koulutus toteutuu, mikäli osallistujia on 15. Koulutukseen otetaan enintään 18 osallistujaa.

Lisätietoja

Kouluttajana ja valmentajana toimii Arttu Puhakka, joka työskentelee ratkaisukeskeisenä valmentajana ja kouluttajana Aducatessa. Puhakan pitämiin koulutuksissa ja valmennuksissa on ollut lähes 12000 osallistujaa.

@arttucoach (Twitter)
weaducate (FB)
arttupuhakka.com
LinkedIn

Referenssit

KOULUTUS- JA KEHITTÄMISPALVELU ADUCATE on Itä-Suomen yliopiston asiantuntijaorganisaatio, jossa työskentelee noin 70 koulutusalan ammattilaista. Koulutamme ja valmennamme vuoden aikana 15 000 oppijaa. Koulutuksemme perustuu yliopistomme vahvuusalueisiin sekä uusimman tieteellisen tiedon hyödyntämiseen.