Takaisin

EU-tietosuoja-asetus -lakikoulutus

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja tuntee EU:n tietosuoja-asetuksen keskeisen sisällön ja ymmärtää sääntelyn vaikutukset omaan työhönsä.
  • EU:n tietosuoja-asetuksen soveltamisala
  • Henkilötietojen elinkaaren hallinta
  • Rekisterinpitäjän vastuut ja velvollisuudet
  • Henkilötietojen käsittelijän vastuut ja velvollisuudet
  • Tietosuojavastaavan tehtävät ja vastuut
  • Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttaminen

Kenelle?

Koulutus soveltuu mm. tietosuojavastaaville ja kaikille henkilötietoja käsitteleville, kuten toimistosihteereille, arkistosihteereille, asiakirjahallinnon asiantuntijoille, tietopalveluasiantuntijoille, IT-suunnittelijoille, tietoturvapäälliköille, tietoturva-asiantuntijoille, lakimiehille niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla.

Kesto, laajuus ja rakenne

Sovittavissa, esim. 2-4 tuntia.

Hinta, osallistujamäärä

Koulutuksen hinta riippuu sisällön laajuudesta ja toteutustavasta ja se sovitaan tilaajan kanssa erikseen.

Yhteystiedot

Eeva Karttunen, suunnittelija
050 361 9284
 
Timo Hyttinen, koulutussihteeri
050 520 8069
 
etunimi.sukunimi@uef.fi