Takaisin

Avoimen yliopiston kesän 2018 opetustarjonta

Ilmoittautuminen kesäopintoihin päättyy viimeistään torstaina 28.6. klo 15:00 opetuksen aikataulun sen salliessa. Tutustu tarjontaan ja ilmoittaudu opintoihin - tarkemmat ilmoittautumisohjeet löydät opetusohjelmista.

Humanistinen ala

jakson nimi suoritus/toteutustapa aika
Toisen ja vieraan kielen oppiminen ja opettaminen tentti/tehtävä 4.6.2018 ja 20.8.2018
Kulttuurienvälinen viestintä tentti/tehtävä 4.6.2018 ja 20.8.2018
Harjoittelu, Suomi toisena vieraana kielena tehtävä 31.5., 30.6., 31.7. ja 31.8.2018
Suomi oppijan näkökulmasta tentti 4.6.2018 ja 20.8.2018
Orientaatio historiaan tentti ja oppimistehtävät 4.6.2018 ja 20.8.2018
Suomen historia kehityslinjat keskiajalta 2000-luvulle tentti 4.6.2018 ja 20.8.2018
Maailman historian kehityslinjat 1600-luvulta 2000-luvulle tentti 4.6.2018
Maailman historian kehityslinjat 1500-lopulle saakka tentti 4.6.2018 ja 20.8.2018
Yleisen teologian perusopinnot verkko-opinnot 15.5.-31.8.2018
Yleisen teologian aineopinnot monimuoto-opinnot 15.5.-31.8.2018
Ortodoksisen teologian perusopinnot  verkko-opinnot 15.5.-31.8.2018
Ortodoksisen teologian aineopinnot  monimuoto-opinnot 15.5.-31.8.2018
 

Kasvatusala

Johdatus ihmistieteelliseen tutkimukseen verkkotyöskentely ja oppimistehtävä 31.5 ja 30.6.2018
Kasvatuspsykologian perusteet kirjallisuustentti 4.6.2018
Kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallinen perusta: Luennot oppimistehtävät 15.6 ja 31.7.2018
Kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallinen perusta: Kirjallisuus kirjallisuustentti 4.6.2018
Kasvatuksen ja koulutuksen filosofis-historiallinen perusta kirjallisuustentti 4.6.2018
Koulutuksen suunnittelun lähtökohdat verkkotyöskentely, oppimistehtävät 31.5., 30.6. ja 31.7.2018
Ajankohtaiset tutkimusteemat verkkotyöskentely ja oppimistehtävä 31.5., 30.6. ja 31.7.2018
Koulutuspolitiikka ja koulutusjärjestelmä kirjallisuustentti    4.6.2018
Työssä oppiminen ja henkilöstötyö verkkotyöskentely, oppimistehtävät 31.7.2018
Erityispedagogiikan perusta kirjallisuustentti  4.6.2018
Erityispedagogiikan aineopintojen kirjallisuus 1 tentti, paikkana Joensuu, Kuopio tai Savonlinna 31.5.2018 saakka
Erityispedagogiikan aineopintojen kirjallisuus 2 tentti, paikkana Joensuu, Kuopio tai Savonlinna 31.7.2018 saakka
Oppimisen arviointi ja tuki kirjallisuus- ja luentotentti, oppimistehtävät  Tentti 4.6., verkkotehtävien palautus 11.6. ja 31.7.2018

Kauppa ja hallinto

Johtamisen perusteet verkkotentti ja oppimistehtavat 6.6.2018
Laskentatoimen perusteet verkkotentti ja oppimistehtavat 5.6.2018
Rahoituksen perusteet verkkotentti ja oppimistehtavat 14.8.2018
Liiketoiminnan ja yrittäjyyden perusteet oppimistehtävä palautus 31.7.2018
Tilintarkastus 1 verkkotentti ja oppimistehtavat 11.6.2018
Tilintarkastus 2 oppimistehtävä palautus 31.7.2018
Kuluttajakäyttäytyminen verkkotentti ja oppimistehtävä 5.6.2018
Kansainvälinen laskentatoimi oppimistehtävä palautus 31.7.2018
Strategic Management oppimistehtävä     palautus 31.7.2018
Tietojohtaminen oppimistehtävä palautus 31.7.2018
Johtajuus ja esimiestyö oppimistehtävä palautus 31.7.2018
Henkilöstöresurssien johtaminen oppimistehtävä palautus 31.7.2018
Luottamus johtajuuden voimavarana ja taitona oppimistehtävä palautus 31.7.2018
Julkisten hankintojen strateginen johtaminen oppimistehtävä palautus 5.6.2018
Taloustieteen perusteet oppimistehtävä     palautus 31.7.2018
Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet, kauppatieteiden harjoitukset oppimistehtävä     palautus 5.6.2018
Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille verkkotentti     5.6.2018
Yhtiöoikeus oppimistehtävä     palautus 31.8.2018

Oikeustieteet

Johdatus oikeustieteeseen essee palautus 31.7.2018
Sopimusoikeus oppimistehtävä palautus 31.7.2018
Sääntelyteoria oppimistehtävä palautus 31.7.2018
Oikeustaloustieteen perusteet verkkotentti 4.6.2018
Johdatus empiiriseen oikeustutkimukseen   oppimistehtävä palautus 31.7.2018
Lainvalmistelu oppimistehtävä palautus 30.6.2018
Johdatus rikostaloustieteeseen verkkotentti 4.6.2018
Rikos- ja prosessioikeuden perusteet oppimistehtävä palautus 31.7.2018
Kansainvälinen rikos- ja prosessioikeus oppimistehtävä palautus 30.6.2018
Rikosoikeudellinen seuraamusjärjestelmä ja kriminaalipolitiikka oppimistehtävä palautus 31.7.2018
Nordic and Comparative Criminal Law verkkotentti 4.6.2018
Esitutkinta ja pakkokeinot oppimistehtävä palautus 30.6.2018

Terveystieteet

Terveyden edistämisen perusteet verkko-opinnot 11.6. - 6.8.2018
Terveyden edistämisen johtaminen kirjallisuustentti 4.6. ja 20.8.2018
Orientoituminen aineopintoihin (terveyden edistäminen ja terveystieto) verkko-opinnot 11.6. - 6.8.2018
Ruokakulttuuri verkkotentti     5.6.2018
Suomalainen kansanravitsemus verkkotentti     5.6.2018
Ravitsemustieteen perusteet, syventävä oppimistehtävä oppimistehtävä 5.6.-31.7.2018
Ravitsemustieteen aineopintojen kirjallisuus oppimistehtävä 5.6.-31.7.2018
Vanheneminen kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä oppimistehtävä 1.6. - 14.8.2018
Farmakologian ja toksikologian kirjallisuustentti kirjallisuustentti      4.6. ja 20.8.2018
Lääkkeet ja yhteiskunta verkko-opinnot, oppimistehtävä  15.5.-31.8.2018
Laatuajattelun perusteet (farmasian perusopinnot) verkko-opinnot, oppimistehtävät 15.5.-31.8.2018
Ergonomian kirjallisuus 1-6 op   verkko-opinnot, oppimistehtävät 15.5.-31.7.2018
Elimistön rakenne ja toiminta verkkotentti 13.6. tai 29.8. mennessä

Yhteiskunnallinen ala

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot   verkko-opinnot 15.5.-31.8.2018
Työ- ja organisaatiopsykologian aineopinnot verkko-opinnot 15.5.-31.8.2018
Psykologian perusopinnot verkko-opinnot 15.5.-31.8.2018
Psykologian aineopinnot verkko-opinnot 15.5.-31.8.2018
Johdatus filosofiaan, kirjatentti kirjallisuustentti 4.6.2018 ja 20.8.2018
Etiikka 1, kirjatentti kirjallisuustentti 4.6.2018 ja 20.8.2018
Tieteenfilosofia 1, kirjatentti kirjallisuustentti 4.6.2018 ja 20.8.2018
Yhteiskuntafilosofia 1, kirjatentti kirjallisuustentti 4.6.2018 ja 20.8.2018
Filosofian perusopinnot  verkko-opinnot 15.5.-31.8.2018
Sosiaalipedagogiikan perusteet  verkkotentti ja oppimistehtävä 12.6.2018, elokuu 2018
Sosiaalipedagogiikka ja yhteiskunta verkkotentti tai oppimistehtävä 22.5.2018, elokuu 2018
Sosiaalipedagogiikan ihmiskäsitykset ja etiikka verkkotentti tai oppimistehtävä 22.5.2018, elokuu 2018
Sosiaalipsykologian perusopinnot kirjallisuustentit     4.6.2018 ja 20.8.2018
Sosiaalitieteiden perusopinnot monimuoto-opinnot 15.5.-31.8.2018
Sosiologian perusopinnot verkko-opinnot   15.5.-31.8.2018
Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot verkko-opinnot 15.5.-31.8.2018