Takaisin

Ajankohtainen ympäristöoikeus VIII –erikoistumisohjelma, 2018 - 2020 Hämeenlinna

Ajankohtainen ympäristöoikeus -erikoistumisohjelma on suunniteltu työelämän vaatimuksia ajatellen. Erikoistumisohjelman tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva ympäristöoikeuden kokonaisuudesta ja sen eri sektoreiden sääntelystä sekä antaa perustiedot sääntelyn ajankohtaisista sisällöistä ja muutoksista. Erityistä huomiota kiinnitetään kykyyn hyödyntää itsenäisesti oikeudellisen tiedon lähteitä, kuten lainsäädäntöä, lainvalmisteluasiakirjoja ja oikeuskäytäntöä.

Valinnaisten opintojen kautta voit hakea oman työsi kehittämisen kannalta ympäristöoikeuden eri teemoihin liittyvää syventävää tietoa.

Kenelle?

Erikoistumisohjelma on tarkoitettu ympäristöasioiden tai luonnonvarojen ja kiinteistöjen käyttöön liittyvien asioiden parissa työskenteleville asiantuntijoille, joilla on pääsääntöisesti ympäristöalalla suoritettu tutkinto ja työkokemusta alalta. Koulutusohjelma on suunnattu erityisesti sellaisille henkilöille, joilla ei ole oikeudellista koulutusta, mutta jotka joutuvat soveltamaan työssään oikeudellisia normeja.

Kesto, laajuus ja rakenne

Aika ja paikka

2018 - 2020 Hämeenlinna
Valinnaiset opinnot avoimen yliopiston tarjonnasta suoritetaan avoimen opetusohjelman mukaisesti 31.12.2020 mennessä


Koulutusohjelman rakenne ja koulutuksen toteutus

Koko ohjelman laajuus on 30 opintopistettä. Ohjelmaan sisältyy kaikille yhteiset opinnot (18 op), kehittämistehtävä (7 op) sekä osallistujan kiinnostuksen mukaisesti valittavia Avoimen yliopiston opintoja (5 op). Koulutus on monimuoto-opetusta, joka sisältää luentoja, harjoituksia ja itsenäistä etätyöskentelyä. Erikoistumisohjelma on suunniteltu suoritettavaksi työn ohella kahden vuoden aikana. Kouluttajina toimivat Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen ja muiden koulutusorganisaatioiden ympäristöalan asiantuntijat.


I. YHTEISET OPINTOJAKSOT (18 op)

1. Ajankohtainen ympäristöoikeus (2 op), aloitusjakso to-pe 15-16.11.2018, professori, OTT Tapio Määttä

2. Ympäristönsuojelulainsäädäntö (2 op), to 24.1.2019, tutkijatohtori, OTT Hilkka Heinonen

3. Ympäristönkäyttöhankkeiden ja -suunnitelmien vaikutusten arviointi (2 op), pe 25.1.2019, professori, HTT Ismo Pölönen

4. Kiertotalouden oikeus (2 op), to-pe 21.-22.3.2019 tutkija, ympäristöoikeus, HTM Topi Turunen

5. Ympäristö- ja vastuukysymykset sekä ympäristörikokset (2 op), to-pe 23.-24.5.2019, professori, OTT Tapio Määttä, HTT Leila Suvantola

6. a) Luonnonsuojelu-, ja luonnonvaraoikeus (1 op), 27.9.2019, yliopisto-opettaja, HTM Kimmo Malin

7. Kaavoitus- ja rakentaminen (2 op), 21. - 22.11.2019, ympäristöneuvos, HTM Susanna Wähä

8. EU-ympäristöoikeus (2 op), to 23.1.2020, yliopistonlehtori, OTT Seita Romppanen

9. Ilmasto-oikeus (2 op), pe 24.1.2020, yliopistonlehtori, OTT Seita Romppanen

6. b) Vesioikeus 26.3.2020, Vaasan hallinto-oikeuden tuomari, HTT Sinikka Kangasmaa


II. VALINNAINEN YMPÄRISTÖOIKEUDEN SYVENTÄVÄ JAKSO (5 op), syksy 2019 - kevät 2020

Opiskelija valitsee Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston ympäristöoikeuden perus- tai aineopintojen tarjonnasta kiinnostuksen kohteensa mukaisen opintojakson, jolla voi syventää oman työn kehittämisen näkökulmasta ympäristöoikeuden eri teemoihin liittyvää tietämystä.


III. YMPÄRISTÖOIKEUDEN KEHITTÄMISTYÖ JA YHTEINEN KEHITTÄMISSEMINAARI (7 op), 14. - 15.5.2020

Kehittämistyö kokoaa koulutuksen teemat ja tukee osallistujaa oman työn kehittämisessä. Osallistujille järjestetään yhteinen kehittämisseminaari, jossa kehittämistyöt esitellään ja käydään keskustelua teemoista.

Hinta, osallistujamäärä

Koulutusohjelman hinta on 5500 + alv 24 % 1320 €, verollinen myyntihinta 6820 €, lisäksi peritään avoimen yliopiston kurssimaksu 60 € (alv 0%). Maksuerät sovittavissa, esimerkiksi 3. erässä (1. erä 3720, 2. erä 3100, 3. erä 60, sis. alv). Hintaan sisältyy opetus, luentomateriaali, oppimisympäristö, koulutuksen aloitus- ja lopetuskahvit.


Mikäli samasta yrityksestä/organisaatiosta osallistuu koko koulutusohjelmaan useampi henkilö, huomioidaan se osallistujamaksuissa seuraavasti:

  • 2 osallistujaa: alennus toisesta osallistujamaksusta - 10 %
  • 3 osallistujaa: alennus yhdestä osallistujamaksusta - 15 %


Myös yksittäisille jaksoille voi osallistua, opintojaksojen hinnat ovat (sis. opetus ja luentomateriaali):

  • yhden päivän opintojakso 540 € + alv 24 %, verollinen myyntihinta 669,60 €
  • kahden päivän opintojakso 860 € + alv 24 %, verollinen myyntihinta 1066,40 €
  • ympäristöoikeuden kehittämistyö, ohjaus ja yhteinen kehittämisseminaari/päivä 540 € + alv 24 %, verollinen myyntihinta 669,60 €.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu koko koulutukseen tästä
Yksittäisiin opintojaksoihin ilmoittaudutaan
viimeistään kuukautta ennen lähiopetusta.
Ilmoittaudu yksittäisiin jaksoihin tästä

 

Lisätietoja

Suunnittelija Anne Keränen
050 309 2839
anne.keranen@uef.fi

Suunnittelija Seija Tuominen
050 467 8433
seija.tuominen@uef.fi

Referenssit

Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate on Itä-Suomen yliopiston asiantuntijaorganisaatio, jossa työskentelee noin 70 koulutusalan ammattilaista. Koulutamme ja valmennamme vuoden aikana 15 000 oppijaa. Koulutuksemme perustuu yliopistomme vahvuusalueisiin sekä uusimman tieteellisen tiedon hyödyntämiseen.