Takaisin

Aineenopettajan pedagogiset opinnot, kieli- ja kulttuurivalmennus

Maahanmuuttaja: onko sinulla korkeakoulututkinto ja aineenopettajan pätevyys kotimaassasi? Haluatko toimia opettajana Suomessa? Onko sinulla OPH:n rinnastamispäätös, mutta et ole löytänyt paikkaa pedagogisten opintojen suorittamiseen? Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa on nyt tarjolla koulutus Aineenopettajan pedagogiset opinnot, kulttuuri- ja kielivalmennus opetus- ja ohjaustyöhön.
 

Aineenopettajan pedagogisten opintojen laajuus on enintään 20 op. Ne määritellään OPH:n rinnastuspäätöksen mukaan ja toteutetaan osana yliopiston normaalia tutkinto-opetusta. Opintoihin ei sisälly opetettavan aineen täydentäviä opintoja. Lisäksi Aducatessa järjestetään 10 op valmentavat opinnot, joissa voi perehtyä yliopisto-opiskeluun ja suomalaiseen koulutuskulttuuriin sekä saada opetus- ja ohjaustyössä tarvittavan suomen kielen valmennusta, opinto- ja uraohjausta. 3 op on pakollisia ja 7 op valinnaisia opintoja.


Koulutusohjelma käynnistyy 3.9.2018. Koulutus toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella. Opiskelu on ilmaista. Opiskelu edellyttää myös läsnäoloa Joensuussa. Opiskelija vastaa itse mahdollisista matka-, asumis- ja ruokailukustannuksista.
 


Pääsyvaatimukset ja hakeminen

Koulutukseen valitaan 11 maahanmuuttajataustaista opiskelijaa. Hakijalla pitää olla

  • ylempi korkeakoulututkinto ja opettajan kelpoisuus toisessa maassa
  • virallinen todistus vähintään B2-tason kielitaidosta (esim. YKI, valtionhallinnon kielitutkinto) sekä
  • OPH:n rinnastamispäätös, josta käy ilmi opettajan pätevyyteen vaadittavien täydentävien opintojen laajuus ja sisältö.


Hakijan opetettavan aineen tulee sisältyä Itä-Suomen yliopiston Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston ainedidaktiikan ja Joensuun normaalikoulun opetusharjoittelun tarjontaan (perusopetuksessa opetettavat aineet). Tällaisia aineita ovat: suomen kieli ja kirjallisuus, englannin kieli, ruotsin kieli, saksan kieli, venäjän kieli, ranskan kieli, matematiikka, fysiikka, kemia, tietojenkäsittelytiede, biologia, maantiede, historia, yhteiskuntaoppi, musiikki, käsityö, ev. lut. uskonto tai ortodoksinen uskonto.

 

 

Ennakkotehtävä ja palautusohjeet

Ennakkotehtävä palautetaan 2.8.2018 mennessä. Tehtävä on seuraava:
Tee korkeintaan yhden sivun mittainen (A4, riviväli 1,5) kirjoitus seuraavasta aiheesta. Otsikoi kirjoituksesi.

Opettajan työhön kohdistuu jatkuvasti uusia vaatimuksia. Näitä ovat muun muassa oppilaiden monenlaiset sosiaaliset ja kulttuuriset lähtökohdat, oppilaiden erilaiset edellytykset oppimiseen, opettajan yhteistyö eri tahojen kanssa ja yhteiskunnan moniarvoistuminen. Pohdi kouluun kohdistuvia haasteita lähitulevaisuudessa. Miten ajattelet itse toimivasi tällaisen kouluyhteisön jäsenenä? Millaisia vahvuuksia sinulla on selvitä koulumaailman muutoksissa? Missä asioissa sinun tulee kehittyä toimiessasi suomalaisessa kouluyhteisössä?

Laita kirjoitelman vasempaan yläkulmaan nimesi ja syntymäaikasi. Skannaa sivun oikeaan yläkulmaan kuva, josta sinut tunnistaa.

Palauta kirjoitelmasi viimeistään 2.8.2018 klo 16:00 sähköpostin liitteenä osoitteeseen heli.kaarniemi@uef.fi.

Yhteystiedot

Suunnittelija
Heli Kaarniemi
heli.kaarniemi@uef.fi
050 322 8644

 

Koulutussihteeri
Lasse Reijonen
lasse.reijonen@uef.fi
050 565 0305

Ilmoittautuminen

Koulutuksen haku alkaa 9.5.2018 klo 8.00. Hakuaika päättyy 2.8.2018 klo 16:00.
Hakeminen tapahtuu sähköisellä e-lomakkeella.

Ilmoittaudu tästä

Hakemukseen liitetään pdf-muodossa:

  • OPH:n rinnastamispäätös
  • oikeaksi todistettu käännös tutkintotodistuksesta ja opettajan pätevyydestä lähtömaassa
  • todistus kielitaidosta


Opiskelijat koulutukseen valitaan haastattelun, ennakkotehtävän ja ilmoittautumisjärjestyksen perusteella.

13.8.2018 järjestettävissä haastatteluissa arvioidaan hakijan soveltuvuus, motivaatio opiskeluun ja suomen kielen taito.

Referenssit

KOULUTUS- JA KEHITTÄMISPALVELU ADUCATE on Itä-Suomen yliopiston asiantuntijaorganisaatio, jossa työskentelee noin 70 koulutusalan ammattilaista. Koulutamme ja valmennamme vuoden aikana 15 000 oppijaa. Koulutuksemme perustuu yliopistomme vahvuusalueisiin sekä uusimman tieteellisen tiedon hyödyntämiseen.