Takaisin

13.3. Itä-Suomen yliopiston koronavirusohjeita ja -linjauksia

 Itä-Suomen yliopisto, akateemisen rehtorin päätöksellä, pyrkii järjestämään korvaavia suoritustapoja tai etäosallistumismahdollisuuksia niille opiskelijoille, jotka eivät koronaviruksen vuoksi pysty osallistumaan läsnäoloa edellyttävään opetukseen. Myös tenttien suoritustapoja tulee mahdollisuuksien mukaan muuttaa sellaisiksi, etteivät ne vaadi läsnäoloa kampuksella.

Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducatessa kaikki lähijaksot, seminaarit ja muu opetus  yliopiston omissa ja ulkopuolisissa tiloissa siirretään etäopetukseksi. Jos etäopetus ei ole mahdollista tai ilmenee muita syitä, sovitaan opiskelijoiden ja tilaajien kanssa koulutuksen siirtämisestä myöhempään ajankohtaan.

Koulutuksista vastaavat suunnittelijat tiedottavat muutoksista koulutusten oppimisympäristöissä (Moodle) ja tarvittaessa sähköpostilla. Linjaus on voimassa toukokuun loppuun, ellei uusia ohjeita sitä ennen saada. 

Yliopiston koronavirustiedotus, katso Itä-Suomen yliopiston koronavirusohjeita ja -linjauksia

Lisätietoja antaa johtaja Lea Tuomainen, lea.tuomainen(at)uef.fi, 029 445 7029