Takaisin

1.11.2017-31.10.2018 - Ennakoiva johtaja (9 op)

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa ennakoivaa ja työhyvinvointia tukevaa johtamisosaamista. Osallistujat hankkivat valmiuksia pitkäjänteisen työhyvinvoinnin ja muutoskestävyyden kehittämiseen sekä sovittelevan ja restoratiivisen ajattelutavan soveltamiseen omassa työssä. Lisäksi osallistujille muodostuu luottamuksellinen kokemusten jakamisen ja keskinäisen sparrauksen vertaisverkosto.

Koulutuskokonaisuus rakentuu osioista, joissa ennakoivaa johtamista lähestytään eri näkökulmista. Yksilöllinen kehittämistehtävä yhdistää osiot osaamiskokonaisuudeksi: osallistujat tekevät ajankohtaisen kehittämistyön, josta hyötyvät heidän ohellaan myös heidän taustaorganisaationsa. Joustava osallistuminen yksittäisiin osioihin on myös mahdollista.


Orientoiva webinaari 7.11.2017 klo 14-16
Kouluttajat: YTL Seija Okulov ja PsT Pauli Kallio

Ennakoiva johtaminen uudistuvassa organisaatiossa (3 op), 25.01.2018
Kouluttajat: PsT Pauli Kallio ja YTL Seija Okulov

Sovitteleva työorientaatio kouluyhteisössä (3 op), 10.04.2018
Kouluttajat: Työyhteisövalmentaja Teija Mykrä ja YTL Seija Okulov

Systeeminen ajattelu ja valmentava työote johtamisessa (3 op), 20.09.2018
sekä webinaari 26.10.2018 klo 9-12

Kouluttajat: PsT Risto Puutio ja PsT Pauli Kallio


Opintojaksoihin sisältyy itsenäistä työskentelyä. Osallistuja soveltaa sisältöjä työhönsä liittyvinä tehtävinä ja tutustuu soveltuvaan kirjallisuuteen tai muuhun aineistoon, joka ilmoitetaan ennen lähijaksoa toimitettavassa osallistujatiedotteessa.

Kenelle?

Uransa eri vaiheissa työskentelevät sivistys- ja toimialajohtajat, oppilaitosten rehtorit ja esimiehet sekä varhaiskasvatuksen johtotehtävissä toimivat henkilöt. Se sopii erityisen hyvin saman organisaation johtoryhmälle tai johtamisen työpareille.

Kesto, laajuus ja rakenne

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena 2017-2018 aikana Kuopiossa. Koulutuksen rakentuu orientoivasta webinaarista sekä lähitapaamisista, joihin sisältyy vuorovaikutteisia luentoja, työpajatyöskentelyä, simulaatio- ja case – harjoituksia sekä systeemisiä ja toiminnallisia työtapoja. Itsenäistä työskentelyä ohjataan soveltuvin osin verkon välityksellä, osallistujien omaan työhön ja työyhteisöön kohdistaen. Koulutuksen lähitapaamiset toteutetaan Kuopiossa.

Hinta, osallistujamäärä

Koulutusta rahoittaa Opetushallitus ja se on osallistujille maksutonta. Osallistujat vastaavat itse koulutukseen mahdollisesti liittyvistä majoitus- ja matkakustannuksista.

Yhteystiedot

Suunnittelija Pauli Kallio
pauli.kallio(at)uef.fi, 050 465 2054

Suunnittelija Seija Okulov
seija.okulov(at)uef.fi, 040 3553920

Projektisihteeri Katja Peltoniemi
katja.peltoniemi(at)uef.fi, 040 3553905

Ilmoittautuminen

Koulutukseen ilmoittaudutaan sitovasti 25.10.2017 mennessä ja yksittäisiin opintojaksoihin viimeistään kaksi viikkoa ennen lähijaksoa.
Ilmoittaudu tästä

 

Lisätietoja

Referenssit

KOULUTUS- JA KEHITTÄMISPALVELU ADUCATE on Itä-Suomen yliopiston asiantuntijaorganisaatio, jossa työskentelee noin 70 koulutusalan ammattilaista. Koulutamme ja valmennamme vuoden aikana n. 15 000 oppijaa. Koulutuksemme perustuvat yliopistomme vahvuusalueisiin sekä uusimman tutkimustiedon hyödyntämiseen.